• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 16
 • 17

Informacja o konferencji

W ramach dyskusji na Kongresie Prawników wskazano, że „priorytetem wymiaru sprawiedliwości XXI wieku winna być maksymalnie pełna realizacja prawa do sądu w demokratycznym państwie prawa przy zapewnieniu efektywności i szybkości. Sądownictwo XXI w. winno być przyjazne obywatelowi jako efektywne, relatywnie proste i dostępne. Misją niezawisłego sędziego winno być wymierzenie sprawiedliwości poprzez rozstrzyganie sporów, przy niezbędnej dbałości o zachowanie konstytucyjnych i wspólnotowych praw obywateli. Postulat wymiaru sprawiedliwości XXI wieku wymaga podjęcia szerokiej dyskusji w trzech podstawowych płaszczyznach: po pierwsze organizacji sądów w taki sposób, aby zapewnić w nich efektywność udzielanej ochrony prawnej, po drugie uproszczenia procedur i wprowadzenia instytucji sprzyjających szybkiemu zakończeniu sporów postępowań sądownictwa prostego, a zatem i szybkiego, zaś po trzecie zagwarantowaniu niezależnego i transparentnego sądownictwa jako warunku sine qua non w niezawisłym orzekaniu przez konkretnego sędziego...>czyt. więcej<

 • 3
 • 2
 • 4
 • 1

ZARZĄDZANIE SĄDAMI A DOSTĘP DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Kliknij aby przejść do formularza zgłoszeniowego

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius

Hotel Kossak Kraków

Dom Gościnny UJ

Hotel Radisson Blu

Hotel ibis Kraków Centrum

Budynek WPiA UJ, miesjce odbywania konferencji

Krupnicza 33a, Aula B

Patronat medialny

 • 1
 • 2

Patronat honorowy

 • 1
 • 2
 • 3
 • UJ

Konferencja pod Patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka