EKD EKD
EKD - Uniwersytety
EKD
Nabór

Nabór do Kolegium w roku akademickim 2009/2010:

 

Europejskie Kolegium Doktoranckie UJ nie będzie prowadziło naboru na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010.  Osoby zainteresowane studiami doktoranckimi na Wydziale Prawa i Administracji UJ szczegółowe informacje znajdą na stronie wydziału: www.law.uj.edu.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WCZEŚNIEJSZYCH NABORÓW DO KOLEGIUM:

Sekcja polska, EKD UJ, przyjmowała absolwentów wydziałów prawa pragnących przygotować rozprawę doktorską z zakresu problematyki prawnej objętej tematem wiodącym Kolegium. Wymogiem było spełnienie kryteriów przyjęć na studia doktoranckie wynikających z przepisów polskiego prawa. Poza tym obowiązywały w tym zakresie uchwały odpowiednich władz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

OGÓLNE ZASADY NABORU DO EKD UJ:

- Załącznik do uchwały Senatu z 19 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w UJ

- Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z 22 maja 2006 r.

/w par. 5 określono dodatkowe wymagania dla kandydatów na studia doktoranckie w EKD UJ/

 

 

Przyjęcie na studia doktoranckie do Europejskiego Kolegium Doktoranckiego UJ było równoznaczne z przyjęciem na studia doktoranckie Wydziału Prawa i Administracji UJ. 

 

 

 

 

WYMOGI DLA DOKTORANTÓW EKD UJ:

- dobra znajomość języka niemieckiego, pozwalająca na prowadzenie badań naukowych i przygotowanie rozprawy doktorskiej w tym języku.

 

Doktoranci Europejskiego Kolegium Doktoranckiego UJ mieli możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium naukowego w ramach studiów doktoranckich na WPiA UJ.

W ramach Europejskiego Kolegium Doktoranckiego mogli otrzymać wynagrodzenie za prowadzone badania naukowe ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu badawczego specjalnego.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku do Europejskiego Kolegium Doktoranckiego UJ obejmowały:

Komplet dokumentów wymaganych do rozpoczęcia studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ (szukaj: www.law.uj.edu.pl)

- do złożenia w dziekanacie Wydziału (p. 61)

oraz

 doc formularz_wniosku_do_ekd z załącznikami.

 

O przyjęciu na studia doktoranckie decydowała wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów oraz przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa mogła odbyć się w języku niemieckim.