Obszary badań

 

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej obejmują:


♦  teorie rozumowań prawniczych i koncepcje interpretacji: logika prawnicza, analiza w zastosowaniach prawniczych, teorie argumentacji prawniczej,  hermeneutyka prawnicza

 

♦  ekonomiczna analiza prawa: filozoficzne podstawy ekonomicznej analizy prawa, pojęcie efektywności i skuteczności prawa, ekonomiczna analiza prawa cywilnego, karnego i konstytucyjnego, optymalizacja procedur prawnych

 

♦  ontologia prawa: pojęcie prawa w perspektywie historycznej, formalne ontologie prawa, ontologie prawa inspirowane osiągnięciami nauk biologicznych

 

♦  etyka prawnicza: filozoficzne podstawy etyki prawniczej, prawo a moralność, teorie sprawiedliwości

 

♦  bioetyka prawnicza: ontologiczne założenia bioetyki prawniczej, 'człowiek w prawie', odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, paradoksy bioetyki prawniczej, etyczne i prawne aspekty prokreacji ludzkiej

 

♦  biologiczne podstawy prawa: prawo z perspektywy teorii ewolucji, prawo z perspektywy nauk neurobiologicznych

 

♦  system prawa: pojęcie systemu prawa, nowe paradygmaty w badaniach systemów prawnych, globalizacja prawa

 

♦  filozofia nauki: metodologia nauk humanistycznych i społecznych, filozofia biologii, koncepcje K.R. Poppera

 

♦  logika: filozofia logiki, logiki nieklasyczne (parakonsystentne, niemonotoniczne, epistemiczne)

 

♦  filozofia społeczna: teorie sprawiedliwości, koncepcje sprawiedliwości globalnej