,,Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania", Wojciech Załuski
There are no translations available.

Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania, Wojciech Załuski

 

 

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-7886-093-8

Oprawa: miękka

Liczba stron: 280

 

Uważna refleksja nad kondycją człowieka doprowadziła wielu myślicieli do wniosku, że jej najbardziej charakterystycznym rysem jest tragiczność. Poczucie tragiczności egzystencji było szczególnie intensywne wśród starożytnych Greków epoki przedklasycznej, którzy dali mu ponadczasowy wyraz w poematach Homeryckich, zwłaszcza w Iliadzie. Czy jednak przekonanie o tragiczności życia jest uzasadnione? Czy rzeczywiście istnieją przekonywujące racje za tak gorzką oceną ludzkiej egzystencji?

 

Książka nie próbuje dostarczyć jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie; jest ono osobiste, by nie powiedzieć intymne – z rodzaju tych, z którymi każdy musi zmierzyć się samodzielnie i uzyskaną odpowiedź zachować dyskretnie dla siebie, nie próbując do niej przekonywać innych. Może jednak do pewnego stopnia pomóc w systematycznej refleksji nad tym zagadnieniem.