"Wstęp do prawoznawstwa" – program wykładu i ćwiczeń
There are no translations available.

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

(program wykładu i ćwiczeń w roku 2017/18)

 

 

I. KRYTYCZNE STUDIOWANIE PRAWA


1. Doskonalenie sztuki interpretacji

2. Rozwiązywanie „przypadków trudnych”

3. Wybór „szkoły prawa”

 

II. POJĘCIE PRAWA

 

4. Prawo jako norma (reguła)

4.1. Identyfikacja normy prawnej (norma prawna a inne normy społeczne)

4.2. Budowa i znaczenie normy prawnej

 

5. Prawo jako system

5.1. System prawa (cechy, struktura, rodzaje systemów prawa)

5.2. Norma w systemie prawa

5.3  Obowiązywanie prawa

 

6. Myślenie paradygmatami

6.1. Paradygmat prawno-naturalny (spór o prawo sprawiedliwe)

6.2. Paradygmat pozytywistyczny

6.3. Paradygmat realistyczny

6.4. Kryzys tradycyjnych paradygmatów

 

III. POZNANIE PRAWNICZE

 

7. Język prawa (tekstu prawnego)

8. Wykładnia prawa (definicje, rodzaje, granice)

9. Standardowe  metody  prawnicze  (formalno-dogmatyczna, normatywna, analiza językowa)

10. Niestandardowe  metody  prawnicze  (hermeneutyka, ekonomiczna analiza prawa)

11. Argumenty i topiki prawnicze (spór o logikę prawniczą)

 

IV. NAUKA PRAWA I PRAKTYKA PRAWNICZA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI

 

12. Globalizacja i europeizacja prawa

13. Wpływ nauki  i  technologii  na  prawo  (nauk  biotechnologicznych, kognitywnych oraz Internetu)

 

 

Literatura uzupełniająca

J. Stelmach, Kodeks argumentacyjny dla prawników, Kraków 2003

F. Zoll, Jaka szkoła prawa? Warszawa 2004

J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze, Warszawa 2006

J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 2010

W. Cyrul, Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Warszawa 2012

B. Brożek, Granice interpretacji, Kraków 2015