Nowe projekty badawcze

W konkursie na projekty badawcze OPUS 14, zorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki, do finansowania zakwalifikowano wnioski trzech pracowników katedry: prof. dr. hab. Bartosza Brożka (tytuł projektu: Architektura umysłu prawniczego), dr. hab. Wojciecha Cyrula (tytuł projektu: Teorie tekstu prawnego) oraz dr Marty Soniewickiej (tytuł projektu: Integracyjny charakter relacji pomiędzy prawem i emocjami). Więcej informacji o projektach naukowych realizowanych w katedrze znaleźć można w zakładce prace badawcze.