Staff
Prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Stelmach, Head of the Chair
Jerzy Stelmach

 

lawyer and philosopher

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

academia.edu

 

Academic Career:
MA in law (1977)
MA in philosophy (1981)
PhD in law (1983)
habilitation in law (1991)
title of professor (1996)
full professorship (2003)


Main book publications:

- J. Stelmach, ,,Die Hermeneutische Auffasung der Rechtsphilosophie", Ebelsbach 1991.
-  J. Stelmach, R. Sarkowicz, ,,Filozofia prawa XIX i XX wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
- J. Stelmach, ,,Współczesna filozofia interpretacji prawniczej", wyd. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
- J. Stelmach, R. Sarkowicz, ,,Teoria prawa", wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
- J. Stelmach, ,,Kodeks argumentacyjny dla prawników", Zakamycze, Kraków 2002. 
- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Metody prawnicze", Zakamycze, Kraków 2004.
- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Methods of Legal Reasoning", Springer Verlag, New York 2006.
- J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, ,,Dziesięć wykładów o ekonomii prawa", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.

- J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, M. Soniewicka, ,,Paradoksy bioetyki prawniczej", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Sztuka negocjacji prawniczych", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

- J. Stelmach, B. Brożek, ,,The Art of Legal Negotiations", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

- J. Stelmach, ,,Uporczywe upodobanie. Zapiski kolekcjonera", BOSZ, Olszanica 2012.

- B. Brożek, A. Brożek, J. Stelmach, ,,Fenomen normatywności", Copernicus Center Press 2013.

- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Negocjacje", Copernicus Center Press, Kraków 2014.

- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Theorie der juristischen Verhandlungen", Nomos, Baden-Baden 2014.

- J. Stelmach, ,,Sztuka manipulacji", Wolters Kluwer, Warszawa 2018

 

 

Main prizes and awards:
- Humboldt scholarship (1989-1990)
- honoris causa doctorate from Heidelberg University (2007)
- 1st degree award of the Minister of Science and Higher Education (together with B. Brożek) - 2007

- honoris causa doctorate from the University of Augsburg (2011)