,,Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa”, W. Załuski
There are no translations available.

 

 

W. Załuski,

Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa

OBI – BIBLOS, 
Kraków-Tarnów 2008
ISBN 978-83-733251-6-6
Format B5
Ilość stron 239

 

 

WYDAWCASKŁONNOŚCIOWA INTERPRETACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Podziękowania
Wprowadzenie

Rozdział 1
Interpretacja skłonnościowa na tle innych interpretacji prawdopodobieństwa
1.1. Matematyczna eksplikacja pojęcia prawdopodobieństwa
1.2. Pojęcie interpretacji prawdopodobieństwa
1.2.1. Czym jest interpretacja prawdopodobieństwa?
1.2.2. Kryteria oceny interpretacji prawdopodobieństwa
1.3. Interpretacja klasyczna
1.3.1. Prezentacja
1.3.2. Krytyka
1.3.3. Próba oceny
1.4. Interpretacja logiczna
1.4.1. Prezentacja 
1.4.2. Krytyka
1.4.3. Próba oceny
1.5. Interpretacja subiektywna
1.5.1. Prezentacja
1.5.2. Krytyka
1.5.3. Próba oceny
1.6. Interpretacja częstościowa
1.6.1. Prezentacja 
1.6.2. Krytyka
1.6.3. Próba oceny
1.7. Interpretacja skłonnościowa
1.7.1. Ogólna charakterystyka
1.7.2. Warianty
1.7.2.1. Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa long run
1.7.2.2. Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa single case
1.7.2.3. K. R. Poppera ujęcie interpretacji skłonnościowej 
1.7.3. Prekursorzy
1.8. O rozróżnieniu na obiektywne i epistemiczne interpretacje
prawdopodobieństwa
1.8.1. Interpretacja obiektywna
1.8.2. Interpretacja epistemiczna
1.9. Wnioski

Rozdział 2
Argumenty za przyjęciem interpretacji skłonnościowej
2.1. Trzy argumenty za przyjęciem interpretacji skłonnościowej
2.2. Eksperyment myślowy K. R. Poppera
2.3. Interpretacja skłonnościowa a indeterministyczna wizja świata
2.3.1. Determinizm a indeterminizm 
2.3.1.1. Determinizm naukowy vs. indeterminizm naukowy
2.3.1.2. Determinizm metafizyczny vs. indeterminizm metafizyczny
2.3.1.3. Interpretacja skłonnościowa a indeterminizm metafizyczny
2.3.2. K. R. Poppera krytyka determinizmu
2.3.2.1. Krytyka determinizmu naukowego
2.3.2.2. Krytyka determinizmu metafizycznego
2.3.3. Interpretacja skłonnościowa jako metafizyczny program badawczy
2.3.3.1. Pojęcie metafizycznego programu badawczego 
2.3.3.2. Czym są skłonności?
2.3.3.3. K. R. Poppera metafizyczny programu badawczy
2.4. Interpretacja skłonnościowa a konkretne problemy filozoficzne i naukowe
2.4.1. Problem prawdopodobieństw zdarzeń jednostkowych
2.4.1.1. Zdarzenia jednostkowe
2.4.1.2. Prawdopodobieństwo zdarzeń jednostko-
wych w świetle interpretacji częstościowej i skłonnościowej
2.4.1.3. Wnioski
2.4.2. Skłonnościowa interpretacja mechaniki kwantowej
2.4.2.1. Prezentacja
2.4.2.2. Krytyka
2.4.3. Problemy interpretacyjne teorii ewolucji
2.4.4. Fundamentalny problem teorii przypadku
2.5. Wnioski

Rozdział 3
Argumenty za odrzuceniem interpretacji skłonnościowej
3.1. Trzy argumenty za odrzuceniem interpretacji skłonnościowej
3.2. Zarzut metafizyczności
3.2.1. Niejasność statusu ontologicznego skłonności
3.2.2. Niefalsyfikowalność wypowiedzi o skłonnościach
3.3. Zarzut wtórności
3.4. Zarzut niemożności nadania sensu prawdopodobieństwom
„odwrotnym” 
3.4.1. Problem prawdopodobieństw „odwrotnych” – paradoks Humphreysa
3.4.2. Paradoks Humphreysa a skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa long run
3.4.3. Wnioski
3.5. Inne zarzuty
3.6. Wnioski
Zakończenie
Literatura cytowana
Skorowidz