Pracownicy
prof. dr hab. Bartosz Brożek
brozek

 

adres email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dyżur:

 

academia.edu


Przebieg kariery naukowej:
magister prawa (2001)
magister filozofii (2001)
doktor nauk prawnych (2003)
doktor filozofii (2007)
doktor habilitowany nauk prawnych (2008)

stanowisko profesora UJ (2011)

tytuł profesora (2013)

 

Najważniejsze publikacje książkowe:

- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Metody prawnicze", Zakamycze, Kraków 2004.
- B. Brożek, ,,Defeasibility of Legal Reasoning", Zakamycze, Kraków 2004.
- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Methods of Legal Reasoning", Springer Verlag, New York 2006.
- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Metody prawnicze", wyd. 2 zmienione, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
- J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, ,,Dziesięć wykładów o ekonomii prawa", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
- B. Brożek, ,,Rationality and Discourse. Towards a Normative Model of Applying Law", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
- J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, ,,Paradoksy bioetyki prawniczej", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Sztuka negocjacji prawniczych", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
- B. Brożek, ,,The Double Truth Controversy. An Analytical Essay", Copernicus Center Press, Kraków 2010.

- B. Brożek, ,,Normatywność prawa", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

- B. Brożek, ,,Rule-Following. From Imitation to the Normative Mind", Copernicus Center Press, Kraków 2012.

- J. Stelmach, B. Brożek, ,,The Art of Legal Negotiations", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.

- B. Brożek, A. Brożek, J. Stelmach, ,,Fenomen normatywności", Copernicus Center Press 2013.

- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Negocjacje", Copernicus Center Press, Kraków 2014.

- J. Stelmach, B. Brożek, ,,Theorie der juristischen Verhandlungen", Nomos, Baden-Baden 2014.

- B. Brożek, ,,Granice interpretacji", Copernicus Center Press, Kraków 2014.

- B. Brożek, M. Hohol, ,,Umysł matematyczny", Copernicus Center Press, Kraków 2015.

- B. Brożek, ,,Myślenie. Podręcznik użytkownika", Copernicus Center Press, Kraków 2016.

- B. Brożek, ,,Umysł prawniczy", Copernicus Center Press, Kraków 2018.


Inne osiągnięcia:

- Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę hablitacyjną pt. Rationality and Discourse. Towards a Normative Model of Applying Law

- stypendysta Fundacji Humboldta (2005)
- nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe (wraz z J. Stelmachem) - 2007
- laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2008)

- laureat programu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2015)

- laureat Nagrody Narodowego Centrum Nauki (2018)

بازی انفجار سایت بازی انفجار