,,The Limits of Naturalism. A Game-Theoretic Critique of Justice as Mutual Advantage”, W. Załuski
There are no translations available.

 

 

W. Załuski

The Limits of Naturalism. A Game-Theoretic Critique of Justice as Mutual Advantage

 

Zakamycze, Kraków 2006.
ISBN: 83-7444-167-4 , 
Oprawa: oprawa twarda , 
Format: 126x200 , s. 202

 


WYDAWCAKsiążka jest rozprawą z zakresu filozofii moralnej. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o możliwość skonstruowania naturalistycznej - odwołującej się do takich założeń filozoficznych jak racjonalność instrumentalna i egoizm motywacyjny - teorii sprawiedliwości. 

Autor definiuje teorię sprawiedliwości jako zbiór złożony z trzech elementów: 
założeń filozoficznych, 
reguły pierwszego poziomu, wyznaczającej sposób dystrybucji dóbr, oraz 
reguły drugiego poziomu, nakazującej stosować się do umów (jak i innego typu rozstrzygnięć dystrybucyjnych) podjętych zgodnie z regułą pierwszego poziomu. 
Korzystając z różnych narzędzi badawczych - w szczególności z teorii gier - autor dochodzi do wniosku, że konstrukcja naturalistycznej teorii sprawiedliwości nie jest możliwa, gdyż w oparciu o jej założenia filozoficzne nie da się uzasadnić reguły drugiego poziomu. Oprócz argumentacji na rzecz wniosku głównego w książce można znaleźć przegląd podstawowych rozwiązań teorii targu oraz kooperacyjnej i ewolucyjnej teorii gier.