Staff
dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ
wojciech cyrul

lawyer
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Academic career:

2020              Associate Professor

2014              Habilitation in law

2006-2008      Associate professor at the European Academy of Legal Theory;

2005              Adjunct professor at the Jagiellonian Universityin Krakow;
2002-2003      Lecturer (Cardinal Wyszynski  University)

1999 - 2005    Assistant Professor at the Jagiellonian University in Krakow.
2002              PhD in Law

2001              LL.M in Legal Theory (European Academy of Legal Theory);
1999              MA in Law (Jagiellonian University)

 

 

Main publications:

 

- Information Technology and Law, Jagiellonian University Press 2014

-Informatyzacja tekstu prawa. Perspektywy zastosowania języków znacznikowych, Wolters Kluwer 2014

- Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Wolters Kluwer 2012
- Lawmaking: Between Discourse and Legal Text, w: Legislation in Context, ed. L. Wintgens, Ashgate, Hampshire, 2007
- Rede und Schrift. Die Informationsmedien im Recht?, w: Jerzy Stelmach, Reiner Schmidt (Hrsg.), Krakauer-Augsburger Rechtsstudien: Information als Gegenstand des Rechts, t. II, KW Zakamycze, Kraków 2006
- How rational is rational lawmaking, w: Theory and Practice of Legislation: Essays in Legisprudence, ed. L. Wintgens, Ashgate, Hampshire, 2005
- Problem ważności w habermasowskiej teorii uniwersalnej pragmatyki, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (2)2005
- Topika i prawo. Krytyczna analiza topicznej wizji dyskursu prawnego, w: Państwo i Prawo Czerwiec 2004, Zeszyt 6(700)

 Main prizes and awards:

- Associate professor na Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli i Doctor Assistant na Katholieke Universiteit Brussel w Brukseli (2006 - 2007)
- Stypendysta rządu Flandrii w ramach Programu Wykonawczego do Umowy o współpracy między Rządem RP a rządem Flandrii (2000)