Publikacje

Poniżej znajduje się lista publikacji Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej.

Proszę wybrać odpowiednią pozycję aby uzyskać dodatkowe informacje."Die Einheit der Rechtsordnung", red. Phillip Hellwege, Marta Soniewicka
There are no translations available.

 

Wydawnictwo: Mohr Siebeck

Rok wydania: 2020

ISBN: 978-3-16-159148-8

Oprawa: twarda

Liczba stron: 227

 

Der vorliegende Band geht aus dem 9. Krakauer-Augsburger Symposion hervor, das sich dem Generalthema »Die Einheit der Rechtsordnung« gewidmet hat. Neben grundlagenorientierten Annäherungen an den Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung aus Perspektive der Rechtstheorie, Rechtsphilosophie und Methodenlehre enthält der Band dogmatische und rechtsgebietsbezogene sowie rechtsgebietsübergreifende Reflexionen. Er spannt den Bogen dabei von den Grund- und Menschenrechten, über das Verfassungsrecht, dem Verhältnis von Privatrecht und öffentlichem Recht, von Privatrecht und Steuerrecht, von Deliktsrecht und Strafrecht bis hin zum Privat- und Verbraucherschutzrecht.

 
"Spór o rozumienie", Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach
There are no translations available.

 

Wydawnictwo: Copernicus Center Press

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-7886-455-4

Oprawa: twarda

Liczba stron: 192

 

Czym jest rozumienie? Mało jest w filozofii pytań równie doniosłych, a równocześnie wymykających się jednoznacznej odpowiedzi. Takie pytania są wymagające: zmuszają do intelektualnej pokory i ciągłego ponawiania myślowego wysiłku. Ale równocześnie narzucają się nam z wielką siłą, domagając się rozwiązania.

 

Spór o rozumienie to próba spojrzenia na pojęcie rozumienia z trzech różnych perspektyw: filozofii inspirowanej matematyką i fizyką, filozofii uprawianej w kontekście nauk kognitywnych oraz filozofii zakorzenionej w tradycji fenomenologicznej i hermeneutycznej.

 

Autorzy są przekonani, że „zrozumieć rozumienie“, albo przynajmniej przybliżyć się do tego celu, można tylko wtedy, gdy uwzględni się różne punkty widzenia. Zapraszają do dialogu wokół jednej z najbardziej doniosłych zagadek filozoficznych. Nawet jeśli zagadki tej nie da się w pełni rozwikłać, to być może dzięki lekturze tej książki uda się ją nieco lepiej zrozumieć.

 
"Human Genetic Selection and Enhancement. Parental Perspectives and Law", Marta Soniewicka, Wojciech Lewandowski

 

 

Publisher: Peter Lang (2019)

ISBN: 978-3-631-74451-2

Hardback

Pages: 288

 

Among all human practices, procreation seems the most paradoxical. It starts as a fully personal choice and ends with the creation of a new subject of rights and responsibilities. Advances in reproductive genetics pose new ethical and legal questions. They are expected to prevent the transmission of genetic diseases to progeny and also to improve genetically-endowed mental and physical attributes. Genetic selection and enhancement may affect a child’s identity, as well as the parent-child relationship. The authors are committed to a pluralistic approach that captures all aspects of this relationship in terms of moral virtues and principles. They elucidate that most of the conflicts between parental preferences and a child’s rights could be resolved with reference to the meaning and nature of procreation.

 
"Prawo i nauki kognitywne", red. B. Brożek, Ł. Kurek, J. Stelmach
There are no translations available.

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-8124-785-6

Oprawa: twarda

Liczba stron: 192

 

„W niniejszym opracowaniu podjęto jednak – na pierwszy rzut oka być może karkołomne – wyzwanie kompleksowej prezentacji oraz krytycznej refleksji nad kluczowymi pojęciami, problemami, możliwościami, a także ograniczeniami związanymi z wykorzystaniem badań i teorii kognitywnych w naukach prawnych i praktyce prawniczej. Możemy wyodrębnić trzy płaszczyzny prowadzonych dalej rozważań: filozoficzną, dogmatyczną oraz praktyczną. Perspektywa filozoficzna obejmuje najbardziej abstrakcyjne zagadnienia, jak choćby dyskusję o podstawowych pojęciach znajdujących się na pograniczu prawa oraz nauk kognitywnych – m.in. pojęć „intuicji”, „wiedzy”, „świadomości” oraz „racjonalności”. Obejmuje ona również refleksję nad klasycznymi problemami filozoficznymi, w które uwikłane są te dziedziny, jak choćby problem natury umysłu czy wolnej woli i odpowiedzialności, a także dyskusję o metodzie prawniczej w świetle nauk o umyśle. Perspektywa dogmatyczna obejmuje analizę pojęć dogmatycznoprawnych – jak wina, zamiar, oświadczenie woli, model dobrego obywatela – w świetle nauk kognitywnych oraz potencjalne zmiany dotyczące interpretacji prawa. Wreszcie perspektywa praktyczna związana jest z kwestią wykorzystania w procesie prawnym dowodów naukowych pochodzących z obszaru nauk kognitywnych. (...)
Jesteśmy przekonani, że opracowanie, które oddajemy do rąk Czytelnika, będzie przydatne dla prawników, którzy natrafią w swojej praktyce na zagadnienia na pograniczu dobrze znanego im prawa i być może nieco mniej znanego świata nauk o umyśle. Zwłaszcza w polskiej literaturze trudno bowiem odnaleźć systematyczną dyskusję na ten temat. Co więcej, niniejszy tom będzie pomocny również dla teoretyków prawa, a także dla «zainteresowanego czytelnika niefachowego» (...)”.

 
"Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria", Marta Soniewicka
There are no translations available.

 

Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-8160-031-6

Oprawa: twarda

Liczba stron: 360

 

"Genetyczne ulepszanie w prokreacji medycznie wspomaganej dotyczy realizowania za pomocą decyzji prokreacyjnych opartych na informacjach genetycznych chęci posiadania jak najlepszego potomstwa. Można ten cel realizować albo za pomocą genetycznej selekcji pozytywnej z wykorzystaniem obecnie dostępnej diagnostyki preimplantacyjnej, a w przyszłości za pomocą rozwijających się technik edycji DNA. [...]

Genetyczne ulepszanie potomstwa jest obecnie dyskutowane zarówno w literaturze bioetycznej, jak i w publicznych debatach na temat przyszłości ludzkiej prokreacji. Choć w przeciwieństwie do selektywnej prokreacji według kryteriów medycznych ulepszanie genetyczne potomstwa nie jest praktykowane, nieustanny rozwój biotechnologii i nowe metody edycji genomu [...] mogą tę sytuację szybko zmienić. Zjawiska tego nie należy lekceważyć, mimo że pozostaje ono wciąż głównie teorią [...]".

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 11