Studia z Filozofii Prawa


Studia z filozofii prawa 2, red. J. Stelmach

a

 

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ilość stron: 260

Rok wydania: 2003

Oprawa: twarda

 

Na kolejny, drugi tom Studiów z filozofii prawa składają się teksty zarówno teoretyków prawa, jak i osób zajmujących się innymi dyscyplinami naukowymi. W tomie publikujemy m.in. tekst wykładu Karla Dedeciusa, wygłoszonego w lutym 2002 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz artykuły z zakresu filozofii społecznej i ekonomii. Chcielibyśmy, by nasze pismo uzyskało interdyscyplinarny charakter. Jednakże zdajemy sobie sprawę, że ostateczny kształt przybierze ono po wydaniu kolejnych numerów. W związku z tym ponownie zapraszamy wszystkie osoby, które widziałyby możliwość publikacji swych rozpraw w naszym roczniku. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przygotowali teksty do niniejszego tomu.

 
Studia z filozofii prawa, red. J. Stelmach

a

 

ISBN: 83-233-1485-3 
Rok wydania: 2001 
Ilość stron: 270 
Oprawa: twarda 
Język publikacji: polski

 

Prezentowany tom obejmuje teksty teoretyków i filozofów prawa pracujących w kraju i za granicą. W książce: Zagadka tolerancji, Status jednostki ludzkiej we współczesnym prawie, Czy możliwy jest świat bez norm prawnych?, Kilka uwag o logice norm, Norma podstawowa, Zasady prawne – komentarz krytyczny, Pozytywizm prawniczy a filozoficzna opozycja podmiotu i przedmiotu poznania, „Miękki” pozytywizm i spór o regułę uznania, Ujęcie instytucjonalne w teorii prawa, Dogmatyka prawa, Sprawiedliwość i system, Antynaturalistyczna filozofia prawa Gustawa Radbrucha, Wykładnia prawa a zmiana społeczno-polityczna, O nieracjonalności pojęcia „racjonalnego ustawodawcy”, Proceduralne ujęcie tworzenia prawa, Klauzula generalna zasad współżycia społecznego, O wadliwych aktach normatywnych w ujęciu wiedeńskiej szkoły teorii prawa, Kłopoty z obowiązywaniem. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Ekonomiczne prawa człowieka – mit czy rzeczywistość.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2