Przedmiot: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Semestr zimowy i letni

PRAWO STACJONARNE

dr Anna Golęba
środa g. 13.15 –14.45, sala 6, ul. Olszewskiego 2
środa g. 15.00 – 16.30, sala 302, ul. Olszewskiego 2
dr Kamil Klonowski
wtorek g. 11.30 – 13.00, sala 300, ul. Bracka 12
wtorek g. 13.00 – 14.30, sala 300, ul. Bracka 12
środa g. 13.15 – 14.45, sala 315, ul. Olszewskiego 2
dr Agata Cebera
środa. g. 16.45- 18.15, sala 110″Przewiązka” ul.Św.Anny 6
środa g. 18.30-20.00, sala 110″Przewiązka” ul.Św.Anny 6
mgr Jakub Firlus
środa, g. 8.00 –9.30, sala 317, ul. Olszewskiego 2
środa, g. 13.15 – 14.45, sala 316, ul. Olszewskiego 2
środa, g. 15.00– 16.30, sala 316, ul. Olszewskiego 2

Zajęcia rozpoczynają się od dnia 8 października 2018 r.

PRAWO NIESTACJONARNE

dr Agata Cebera
piątek g. 12.00 – 14.15, s. 110″Przewiązka”, ul. Św. Anny 6
obota g. 14.30 – 16.45, s. 110 “Przewiązka”, ul. św. Anny 6

Zajęcia odbywają się w terminach zjazdów /raz na dwa tygodnie – nieparzyste/

Przedmiot: Postępowanie administracyjne

Semestr zimowy i letni

ADMINISTRACJA STACJONARNA I STOPNIA

mgr Michał Warzycki
wtorek g. 16.45-18.15, sala 315, ul. Olszewskiego 2
wtorek g. 18.30-20.00, sala 315, ul. Olszewskiego 2

Cykl ćwiczeń zaczyna się od 8 października 2018 r.

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA I STOPNIA

mgr Anna Tuszyńska
sobota godz. 11.15- 14.30, sala nr 209, ul. Olszewskiego 2

Zajęcia odbywają się w terminach zjazdów /raz na dwa tygodnie – parzyste/

Przedmiot: Postępowanie sądowoadministracyjne

Semestr letni

ADMINISTRACJA STACJONARNA II STOPNIA

dr Anna Golęba
wtorek g. 15.00 – 16.30, sala 316, ul. Olszewskiego 2
wtorek g. 16.45 – 18.15, sala 316, ul. Olszewskiego 2

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA

(spotkania według harmonogramu zjazdów)

mgr SZYMON JANOTA
piatek g. 16.45-19.00 (w terminach zjazdów), sala nr 6, ul. Olszewskiego 2