Przedmiot: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Semestr zimowy i letni 2019/2020

PRAWO STACJONARNE

DR Hab. Tadeusz KIełkowski

środa g. 8.00 – 9.30., sala 6, ul. Olszewskiego 2

dr Kamil Klonowski
wtorek g. 15.00 – 16.30, sala 200, ul. Bracka 12
wtorek g. 16.30 – 18.00, sala 200, ul. Bracka 12
środa g. 8.00 – 9.30., sala 317, ul. Olszewskiego 2
dr AGATA CEBERA
środa. g. 15.00- 16.30, sala 316, ul. Olszewskiego 2
środa g. 16.45-18.15, sala 316, ul. Olszewskiego 2
mgr Jakub Firlus
środa, g. 13.15 – 14.45, sala 315, ul. Olszewskiego 2
środa, g. 15.00– 16.30, sala 315, ul. Olszewskiego 2
środa, g. 16.45 – 18.15, sala 6, ul. Olszewskiego 2
środa, g. 18.30 – 20.00, sala 317, ul. Olszewskiego 2

Zajęcia rozpoczynają się od dnia 8 października 2019 r.

PRAWO NIESTACJONARNE

DR AGATA CEBERA – I sem./ dr URSZULA FRONCZEK – II SEM.
piątek g. 12.00 – 14.15, s. 315, ul. Olszewskiego 2
piątek g. 14.30 – 16.45, s. 315, ul. Olszewskiego 2
piątek, g. 17.00-19.15, s. 6, ul. Olszewskiego 2

Zajęcia odbywają się w terminach zjazdów

Przedmiot: Postępowanie administracyjne

Semestr zimowy i letni

ADMINISTRACJA STACJONARNA I STOPNIA

mgr Michał Warzycki
wtorek g. 16.45-18.15, sala 315, ul. Olszewskiego 2
dr Agata Cebera
środa, g. 18.30-20.00, sala 6, ul. Olszewskiego 2

Cykl ćwiczeń zaczyna się od 8 października 2019 r.

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA I STOPNIA

mgr Szymon Janota
sobota godz. 11.15-13.30, sala nr 315, ul. Olszewskiego 2

Zajęcia odbywają się w terminach zjazdów /raz na dwa tygodnie – parzyste/

Przedmiot: Postępowanie sądowoadministracyjne

Semestr letni

ADMINISTRACJA STACJONARNA II STOPNIA

dr URSZULA FRONCZEK
czwartek g. 11.30 – 13.00, sala 302, ul. Olszewskiego 2
wtorek g. 13.15 – 14.45, sala 302, ul. Olszewskiego 2

ADMINISTRACJA NIESTACJONARNA II STOPNIA

(spotkania według harmonogramu zjazdów)

Dr Urszula Fronczek

piątek g. 14.00-16.15, sala nr 218, ul. Olszewskiego 2