GRUPY SEMINARYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2019 / 2020

Kierunek: Prawo

Prof. dr hab. Hanna Knysiak – Sudyka
Prawo stacjonarne IV rokśroda, godz. 12.00, s. 116, ul. Olszewskiego 2
Prawo stacjonarne V rokśroda, godz. 16.30, s. 116, ul. Olszewskiego 2
PROF. Dr hab. Marcin Kamiński
IV rok Prawo stacjonarneśroda, godz. 11.30 , s. 125, ul. Olszewskiego 2
Dr hab. Marta Romańska, prof. UJ
IV rok Prawo niest. sobota, godz. 10.45, s. 125, ul. Olszewskiego 2
V rok Prawo niest. – sobota, godz. 13.00, s. 125, ul. Olszewskiego 2
W terminach zjazdów.

Kierunek: Administracja

Prof. dr hab. Hanna Knysiak – Sudyka
I rok Administracja drugiego stopnia stacjonarna – środa, godz. 13.30, s. 116, ul. Olszewskiego 2
II rok Administracja drugiego stopnia stacjonarna – środa, godz. 15.00, s. 116, ul. Olszewskiego 2
PROF. Dr hab. Marcin Kamiński
I rok Administracja drugiego stopnia stacjonarna – środa, godz. 13.15, s. 125 , ul. Olszewskiego 2
II rok Administracja drugiego stopnia stacjonarna – środa, godz. 13.15-14.45, s.125 , ul. Olszewskiego 2
Dr hab. Tadeusz Kiełkowski
I rok Administracja drugiego stopnia stacjonarna – środa, godz. 12.00, s. 124 , ul. Olszewskiego 2
I rok Administracja drugiego stopnia niestacjonarna – niedziela, godz. 13.15, s. 124 , ul. Olszewskiego 2
II rok Administracja drugiego stopnia niestacjonarna – niedziela, godz. 16.30, s. 124 , ul. Olszewskiego 2
W terminach zjazdów.