WYKŁADY W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Przedmiot: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne I i II SEMESTR

Prawo stacjonarne, prowadzący: Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka, Prof. dr hab. Marcin Kamiński, środa, godz. 10.00 – 11.30, sala Aula B, ul. Krupnicza 33a

Prawo niestacjonarne, prowadząca: dr hab. Marta Romańska, prof. UJ
sobota, godz. 8.15-10.30, s. Przewiązka (110), ul. Św. Anny 6 – w terminach zjazdów

Przedmiot: Postępowanie administracyjne – I i II SEMESTR

Administracja stacjonarna I stopnia, prowadzący: dr hab. Tadeusz Kiełkowski, środa, godz. 9.45-11.15, sala Wykładowa Zielona, ul. Krupnicza 33a

Administracja niestacjonarna I stopnia, prowadzący: dr hab. Tadeusz Kiełkowski
niedziela, godz. 9.45-12.00, sala nr 219, ul. Olszewskiego 2 – w terminach zjazdów

Przedmiot: Postępowanie egzekucyjne w administracji- I SEMESTR

prowadząca: dr hab. Marta Romańska, prof. UJ
poniedziałek, godz. 9.45-12.00, s. 219, ul. Olszewskiego 2.

Przedmiot: Wykonywanie orzeczeń administracyjnych i sądowoadministracyjnych-I SEMESTR

prowadząca: dr hab. Marta Romańska, prof. UJ
poniedziałek, godz. 12.15-13.45, s. Wykładowa Niebieska, ul. Krupnicza 33a.

Przedmiot: Postępowanie sądowoadministracyjne – II SEMESTR

prowadzący: prof. Hanna Knysiak-Sudyka, dr Kamil Klonowski, środa godz. 13.00 s. 223, ul. Olszewskiego 2

wykład na studiach niestacjonarnych – prowadzący: dr hab. Tadeusz Kiełkowski, niedziela, godz. ……, s. 218, ul. Olszewskiego 2- w terminach zjazdów (nieparzyste)

Przedmiot: Introduction to Polish Administrative Procedural Law – II SEMESTER

prowadzący: Prof. dr hab. Marcin Kamiński, środa, godz. 11.30-13.00, ul. Św. Anny, s. 110.