Dyżury Pracowników i Doktorantów Katedry Postępowania Administracyjnego UJ w roku akademickim 2018/19

Pracownicy Dzień / godzina Sala
Kierownik Katedry prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka środa, o godz. 11.30 – 12.30 pok. 116 Olszewskiego 2
dr hab. Marta Romańska,prof. UJ poniedziałek, o godz. 12.30 – 13.30 pok. 125 Olszewskiego 2
dr hab. Marcin Kamiński, prof. UJ środa, o godz. 12.30 – 13.15 pok. 125 Olszewskiego 2
dr hab. Tadeusz Kiełkowski środa, o godz. 12.15 – 13.15 pok. 124 Olszewskiego 2
dr Anna Golęba środa, o godz. 12.15 – 13.15 pok. 124 Olszewskiego 2
dr Kamil Klonowski środa, o godz. 12.00 – 13.00 pok. 303 Olszewskiego 2
dr Agata Cebera środa, o godz. 15.30 – 16.30 pok. 303 Olszewskiego 2
mgr Jakub Firlus środa, o godz. 9.45 – 10.45 pok. 124 Olszewskiego 2
Doktoranci Dzień / godzina Sala
mgr Szymon Janota w terminach zjazdów adm. niest. sobota, godz. 17.15-18.15 pok. 303 Olszewskiego
mgr Anna Tuszyńska …….. godz. 10.30-11.30 w terminach zjazdów adm. niest. sala nr 6 Olszewskiego 2
……………….. środa, godz. 16.30-17.30 sala nr 6 Olszewskiego 2
mgr Michał Warzycki wtorek, godz. 15.45-16.45 pok. 303 Olszewskiego 2