Terminy egzaminów prowadzonych w Katedrze Postępowania Administracyjnego w w roku akademickim 2018/2019

SESJA ZIMOWA

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI

dla studentów ADMINISTRACJI I PRAWA

przedtermin – ……….01.2019 r., godz. ……,              , ul. Św. Anny 6

II termin – 28.01.2019 r. (poniedziałek), godz. 8.00, sala 316 , ul. Olszewskiego 2

III termin – 30.01.2019 r. (środa), godz. 8.00, sala 316, ul. Olszewskiego 2

IV termin – 18.02.2018 r. (poniedziałek), godz. 8.00, sala 316, ul. Olszewskiego 2

Zapisy przez system USOS – osoby niewpisane nie będą mogły przystąpić do egzaminu

 

———————————————————————————————————————–

SESJA LETNIA

PRZEDMIOT: “POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE”

dla studentów PRAWA stacjonarnego i niestacjonarnego

przedtermin (I termin) – 20.05.2019 r. (poniedziałek), o godz. 14.30, sala 219 i 218, 223, ul. Olszewskiego 2

Egzamin ustny – 29.05.2019 r. (środa), o godz. 10.00, pok. 117 i 124., ul. Olszewskiego 2 (zapisy w sekretariacie Katedry, pok. 313 do 27.05.2019 do godz. 13.00)

organizacja egzaminu: http://student.law.uj.edu.pl/~kpa/?page_id=205

II termin – 21.06.2019 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

III termin – 28.06.2019 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

IV termin – 13.09.2019 r. (piątek), godz. 14.00., sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

EGZAMIN DLA OSÓB POWTARZAJĄCYCH PRZEDMIOT (zgoda na nadzwyczajne powtarzanie):
V termin – 25.09.2019 r. (środa), godz. 10.00., sale 218-219, 223, ul. Olszewskiego 2

Zapisy poprzez system USOS – osoby niewpisane nie zostaną dopuszczone do egzaminu

——————————————————————————————————————-

PRZEDMIOT: POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

dla ADMINISTRACJI stacjonarnej i niestacjonarnej I stopnia

 

przedtermin (I termin) – 20.05.2019 r. (poniedziałek), o godz. 14.30, sala 219 i 218, 223, ul. Olszewskiego 2

organizacja egzaminu: http: //student.law.uj.edu.pl/~kpa/?page_id=205

II termin – 21.06.2019 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

III termin – 28.06.2019 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

IV termin – 4.09.2019 r. (środa), godz. 13.15., sale 314, 315, 316 i 317, ul. Olszewskiego 2

EGZAMIN DLA OSÓB POWTARZAJĄCYCH PRZEDMIOT (zgoda na nadzwyczajne powtarzanie):
V termin – 25.09.2019 r. (środa), godz. 10.00., sale 218-219, 223, ul. Olszewskiego 2

Zapisy poprzez system USOS – osoby niewpisane nie zostaną dopuszczone do egzaminu

———————————————————————————————————

PRZEDMIOT: POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

dla studentów ADMINISTRACJI stacjonarnej i niestacjonarnej II stopnia

przedtermin (I termin) – 20.05.2019 r. (poniedziałek), o godz. 14.30, sala 219 i 218, 223, ul. Olszewskiego 2

organizacja egzaminu: http://student.law.uj.edu.pl/~kpa/?page_id=205

II termin – 21.06.2019 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

III termin – 28.06.2019 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

IV termin – 4.09.2019 r. (środa), godz. 13.15., sale 314, 315, 316 i 317, ul. Olszewskiego 2

 

EGZAMIN DLA OSÓB POWTARZAJĄCYCH PRZEDMIOT (zgoda na nadzwyczajne powtarzanie):
V termin – 25.09.2019 r. (środa), godz. 10.00., sale 218-219, 223, ul. Olszewskiego 2

Zapisy poprzez system USOS – osoby niewpisane nie zostaną dopuszczone do egzaminu

———————————————————————————————————–