Terminy egzaminów w roku akademickim 2019/2020

SESJA ZIMOWA

PRZEDMIOT: “POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI”

dla studentów ADMINISTRACJI I PRAWA

przedtermin – ……….01.2020 r., godz. , ul. Olszewskiego 2

II termin – 29.01.2020 r. (środa), godz. 9.00, sala 317 , ul. Olszewskiego 2

III termin – 31.01.2020 r. (piątek), godz. 9.00, sala 317, ul. Olszewskiego 2

IV termin – 17.02.2020 r. (poniedziałek), godz. 9.00, sala 317, ul. Olszewskiego 2

Zapisy przez system USOS – osoby niewpisane nie będą mogły przystąpić do egzaminu

 

—————————————————————————————————————————–

SESJA LETNIA

PRZEDMIOT: “POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE”

PRAWA STACJONARNE 

przedtermin (I termin) – 18.05.2020 r. (poniedziałek), o godz. 14.00, sala ….i ……., ul. Olszewskiego 2

Egzamin ustny – 18.05.2020 r. (poniedziałek), o godz. ….., pok. 117 i 124., ul. Olszewskiego 2 (zapisy w sekretariacie Katedry, pok. 313 do …….05.2020 do godz. 13.00)

organizacja egzaminu: http://student.law.uj.edu.pl/~kpa/?page_id=205

II termin – 19.06.2020 r. (piątek), godz. 12.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

III termin – 26.06.2020 r. (piątek), godz. 12.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

IV termin – 04.09.2020 r. (piątek), godz. 12.00., sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

V termin – 11.09.2020 r. (piątek), godz. 12.00., sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

PRAWO NIESTACJONARNE 

przedtermin (I termin) – 18.05.2019 r. (poniedziałek), o godz. 14.00, sala ….i ……., ul. Olszewskiego 2

Egzamin ustny – 18.05.2020 r. (poniedziałek), o godz. >….., pok. 117 i 124., ul. Olszewskiego 2 (zapisy w sekretariacie Katedry, pok. 313 do …….05.2020 do godz. 13.00)

organizacja egzaminu: http://student.law.uj.edu.pl/~kpa/?page_id=205

II termin – 19.06.2020 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

III termin – 26.06.2020 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

IV termin – 04.09.2020 r. (piątek), godz. 14.00., sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

V termin – 11.09.2020 r. (piątek), godz. 14.00., sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

——————————————————————————————————————–

PRZEDMIOT: “POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE”

dla ADMINISTRACJI stacjonarnej i niestacjonarnej I stopnia

 

przedtermin (I termin) – 18.05.2020 r. (poniedziałek), o godz. 14.00, sala 219 i 218, 223, ul. Olszewskiego 2

organizacja egzaminu: http: //student.law.uj.edu.pl/~kpa/?page_id=205

II termin – 19.06.2020 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

III termin – 26.06.2020 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

IV termin – 04.09.2020 r. (piątek), godz. 14.00., sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

Zapisy poprzez system USOS – osoby niewpisane nie zostaną dopuszczone do egzaminu

————————————————————————————————————

PRZEDMIOT: “POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE”

dla studentów ADMINISTRACJI stacjonarnej i niestacjonarnej II stopnia

przedtermin (I termin) – 18.05.2020 r. (poniedziałek), o godz. 14.00, sala 219 i 218, 223, ul. Olszewskiego 2

organizacja egzaminu: http: //student.law.uj.edu.pl/~kpa/?page_id=205

II termin – 19.06.2020 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

III termin – 26.06.2020 r. (piątek), godz. 14.00, sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

IV termin – 04.09.2020 r. (piątek), godz. 14.00., sale 218-219, 223, 314, 316, ul. Olszewskiego 2

————————————————————————————————————-