Wgląd do prac egzaminacyjnych i pytań odbywa się wyłącznie w terminach wskazanych przez Katedrę.
Wgląd do prac egzaminacyjnych i pytań z terminu 13.09.2019 r. dla kierunku Prawo jest możliwy w dniu 25.09.2019 r. (środa) od godz. 10.00 do 11.00 w pok. 124, przy ul. Olszewskiego 2. Składanie reklamacji w wersji pisemnej tradycyjnej do 27.09.2019 r. do godz. 11.00 w pok. 313, Olszewskiego 2. 

EGZAMIN – 21.06.2019 – PRAWO STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Kliknij, aby pobrać skany kluczy – 21.06.2019

EGZAMIN – 21.06.2019 – ADMINISTRACJA I STOPNIA – KPA

Kliknij, aby pobrać skany kluczy – 21.06.2019

EGZAMIN – 21.06.2019 – ADMINISTRACJA II STOPNIA – PPSA

Kliknij, aby pobrać skany kluczy – 21.06.2019

EGZAMIN – 28.06.2019 – PRAWO STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Kliknij, aby pobrać skany kluczy – 28.06.2019

EGZAMIN – 28.06.2019 – ADMINISTRACJA I STOPNIA – KPA

Kliknij, aby pobrać skany kluczy – 28.06.2019

EGZAMIN – 28.06.2019 – ADMINISTRACJA II STOPNIA – PPSA

Kliknij, aby pobrać skany kluczy – 28.06.2019

EGZAMIN – 04.09.2019 – ADMINISTRACJA I STOPNIA – KPA

Kliknij, aby pobrać pytania i klucze

EGZAMIN – 04.09.2019 – ADMINISTRACJA II STOPNIA – PPSA

Kliknij, aby pobrać pytania i klucze

EGZAMIN – 13.09.2019 – PRAWO STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Kliknij, aby pobrać skany pytań i kluczy – 13.09.2019

KOLOKWIUM z PSA – 04.06.2019 – PRAWO STACJONARNE

Kliknij, aby pobrać wyniki, klucze i skany prac z Kolokwium z PSA 04.06.2019