Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego

Prof. zw. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

dyżur: środa, godz. 11.30-12.30, pok. 116, ul. Olszewskiego 2

Podania do Kierownika Katedry należy sporządzać w formie pisemnej i składać w Sekretariacie Katedry

W wyjątkowych sytuacjach kontaktować się z sekretariatem Katedry (mail: kpsa@uj.edu.pl)

W sprawach organizacyjnych proszę kontaktować się z dr Kamilem Klonowskim w godzinach dyżurów, kontakt mail: kamil.klonowski@uj.edu.pl

Sekretariat Katedry Postępowania Administracyjnego

Magdalena Chyra

e-mail: kpsa@uj.edu.pl

sekretariat czyny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00

tel.: 12 663 15 66 , pok. 313, ul. Olszewskiego 2

Adres jednostki:

Uniwersytet Jagielloński

Katedra Postępowania Administracyjnego

ul. Olszewskiego 2

31-007 Kraków