Ogłoszenie w sprawie seminarium doktoranckiego

 Seminarium dla doktorantów Katedry odbędzie się 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.30  w sali 218 (ul. Olszewskiego 2).

Ogłoszenie w sprawie EGZAMINU USTNEGO NA KIERUNKU PRAWO

Egzamin ustny z przedmiotu „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne”zostanie przeprowadzony w dniu 29.05.2019 r. (środa), o godz. 10.00, pok. 117 i 124., ul. Olszewskiego 2. Zapisy w sekretariacie Katedry, pok. 313 do 20.05.2019 do godz. 13.00. Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia na ocenę bdb albo mają zgodę na zdawanie w formie ustnej.