Szanowni Państwo,

W związku z § 1 ust. 5 pkt 2) Zarządzenia  nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 marca 2020 roku w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2​prowadzący zajęcia mają obowiązek niezwłocznego poinformowania uczestników danej grupy o wybranej formie zdalnego nauczania za pośrednictwem następujących form komunikacji: 1) korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web; 2) ogłoszeń na stronie internetowej jednostki.

Proszę aby niezależnie od prowadzonej korespondencji mailowej z wykorzystaniem systemu USOS-web dokonać ogłoszeń na stronie internetowej Katedry/Zakładu lub innej jednostki WPiA UJ.

Jerzy Pisuliński

Dziekan WPiA UJ

 

Reffering to the last annoucement on the 10  March 2020 and the ordinance no. 30 of the Rector of Jagiellonian University on 17 March 2020 I kindly remind you that the lectures at the University actually are conducted only in the electronic form (the traditional form is temporally cancelled). Accordingly, I inform you that the contents of the lectures will be provided in the electronic form by means of sending the materials via USOS-MAIL. Please be informed that there is a need for regular checking of e-mail boxes to download the materials.

 

————————————————————————————-

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ĆWICZEŃ DLA PRAWA STACJONARNEGO

Szanowni Państwo,

ze względu na braki kadrowe Katedra Postępowania Administracyjnego jest w stanie uruchomić tylko 9 grup ćwiczeniowych dla kierunku Prawo stacjonarne. Jest to o jedną grupę mniej niż w ubiegłym roku, aczkolwiek zajęcia będą odbywać się w większych salach (ale nie największych). Wobec dużego zainteresowania na początku roku akademickiego nie można wykluczyć, że niektórym osobom nie uda się wpisać w Systemie USOS na ćwiczenia. Nie oznacza to jednak,  że osoby takie zostaną pozbawione możliwości uczestnictwa w tych zajęciach. Praktyka lat poprzednich pozwala przyjąć założenie, że zapał do pracy niektórych studentów opadnie i miejsca w grupach będą się zwalniały. W związku z tym prowadzący sporządzą listy rezerwowych uczestników i w miarę odpływu osób zapisanych na początku, studenci z tej listy będą wpisywani do USOS. W latach poprzednich proces „uwalniania” miejsc trwał do początku listopada. Katedra podejmie wszelkie działania, żeby zainteresowani mogli uczestniczyć w zajęciach w I i II semestrze. Bardzo prosimy przy tym o wpisywanie się tylko na jedną grupę. W przeszłości zdarzały się sytuacje równoczesnego zapisywania się na trzy grupy a system USOS nie daje możliwości blokowania takich przypadków.

Ogłoszenie w sprawie seminarium doktoranckiego

 Seminarium dla doktorantów Katedry odbędzie się 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.30  w sali 218 (ul. Olszewskiego 2).

Ogłoszenie w sprawie EGZAMINU USTNEGO NA KIERUNKU PRAWO

Egzamin ustny z przedmiotu „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne”zostanie przeprowadzony w dniu 29.05.2019 r. (środa), o godz. 10.00, pok. 117 i 124., ul. Olszewskiego 2. Zapisy w sekretariacie Katedry, pok. 313 do 20.05.2019 do godz. 13.00. Do egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia na ocenę bdb albo mają zgodę na zdawanie w formie ustnej.