Kierownik Katedry

prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

dr hab. Marta Romańska, prof UJ

dr hab. Marcin Kamiński, prof UJ

Adiunkci:

dr Anna Golęba

dr hab. Tadeusz Kiełkowski

dr Kamil Klonowski

Asystenci:

dr Agata  Cebera

mgr Jakub Firlus

Doktoranci:

mgr Jarosław Ziętara

mgr Patrycja Kuncman

mgr Marika Scheibe

IV rok studiów stacjonarnych:

mgr Anna Tuszyńska

mgr Jakub Firlus

mgr Jakub Jasiński

III rok studiów:

mgr Szymon Janota

mgr Michał Warzycki

Studia niestacjonarne:

mgr Konrad Kacała

mgr Katarzyna Kałat

mgr Agnieszka Kućmierz

mgr Joanna Lubas

mgr Sebastian Mróz

mgr Magdalena Nadgowska

mgr Wioletta Podsiadło

mgr Tomasz Sienkiewicz

mgr Sylwia Skowronek

mgr Anna Sokół

mgr Jolanta Szostak

mgr Justyna Zając-Wysocka

mgr Anna Zbroszczyk