studia podyplomowe: Legislacja w administracji publicznej

ZAPRASZAMYHistoria Katedry Prawa Administracyjnego UJ

Początki Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego związane są przekształceniami jakie dokonały się w obrębie Wydziału Prawa i Administracji w XIX wieku. Wtedy to w 1801 r. utworzono Katedrę Umiejętności Politycznych, którą od 1861 r. jako Katedrą Umiejętności Politycznych, Statystyki i Prawa Administracyjnego Austriackiego kierował Prof. Julian Antoni Dunajewski (1821-1907). Została ona zniesiona w 1880 r., kiedy to na jej miejsce zorganizowano trzy nowe katedry: Katedrę Prawa Administracyjnego i Statystyki, Katedrę Ekonomii Politycznej i Katedrę Skarbowości i Prawa Skarbowego. Od 1881 r. kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego i Statystyki był Prof. Józef Kleczyński (1841-1900). W 1887 roku została ona przemianowana na Katedrę Prawa Administracyjnego, Państwowego i Statystyki. W tym czasie także za sprawą Prof. Franciszka Ksawerego Kasparka (1844-1903) kierującego Katedrą Filozofii Prawa i Prawa Narodów następuje rozwój nauki prawa administracyjnego w Uniwersytecie Jagiellońskim, czego zwieńczeniem jest wydana przez niego w 1897 r. „Nauka administracji prawa administracyjnego austriackiego”. Kolejne etapy w dziejach Katedry Prawa Administracyjnego związane są z Prof. Władysławem Leopoldem Jaworskim (1865-1930), który od 1910 r. aż do swojej śmierci pełnił funkcję Kierownika Katedry Prawa Cywilnego, Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego. Po podziale tej Katedry, do wybuchu II wojny światowej, kierowali Katedrą Prawa Administracyjnego i Administracji kolejno: Prof. Kazimierz Władysław Kumaniecki (1880-1941) Prof. Jerzy Stefan Langrod (1903-1990). Po zakończeniu wojny początkowo istnieją równolegle dwie Katedry Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego oznaczone rzymskimi cyframi I i II. Pierwszą kieruje Prof. Wilhelm Szczęsny (potem posługiwał się wyłącznie drugim imieniem) Wachholz (1897-1957), a drugą Prof. Jerzy Stefan Langrod (do 1951 roku). Następnie reorganizacje spowodowały czasowe włączenie Katedry Prawa Administracyjnego w ramy instytutowe, a po jego zniesieniu utworzono oddzielne: Katedrę Prawa Administracyjnego i Katedrę Postępowania Administracyjnego. Kierownictwo Katedrą Prawa Administracyjnego sprawowali aż do emerytury kolejno: Prof. Wacław Brzeziński (1900-1987) i Prof. Józef Filipek. Od 2002 do 2019 r. kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego był Prof. Jan Zimmermann, od października 2019 r. do VI 2022 r. kierownikiem Katedry był Prof. Wojciech Jakimowicz, obecnie – od VII 2022 r. – jest nim Prof. Iwona Niżnik-Dobosz. 
[opracował Prof. dr hab. Piotr Dobosz]