INFORMACJE KATEDRALNE

Egzaminy online z przedmiotu Prawo administracyjne

Instrukcja dla studentów w sprawie sposobu przeprowadzenia przez Katedrę Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego egzaminów online z przedmiotu Prawo administracyjne oraz w sprawie warunków uczestnictwa w tych egzaminach w roku akademickim 2021/2022 I. Postanowienia ogólne 1. W związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 i innymi nadzwyczajnymi okolicznościami w roku akademickim 2021/2022 egzaminy z prowadzonego w ramach Katedry PrawaWięcej oEgzaminy online z przedmiotu Prawo administracyjne[…]

W sprawie egzaminów z Prawa administracyjnego

Uprzejmie informujemy, że egzaminy z Prawa administracyjnego w bieżącym roku akademickim odbędą się zdalnie w formie ustnej według procedury wynikającej z instrukcji opublikowanej na stronie Katedry. Egzamin przedterminowy na wszystkich kierunkach i trybach studiów (prawo stacjonarne, prawo niestacjonarne, administracja stacjonarna, administracja niestacjonarna) odbędzie się 23 maja br. (poniedziałek). Pozostałe terminy (w sesji letniej i letniejWięcej oW sprawie egzaminów z Prawa administracyjnego[…]

W sprawie korzystania z nagrań zajęć dydaktycznych

Informujemy o Komunikacie nr 37 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: korzystania z nagrań zajęć dydaktycznych przez studentów i doktorantów UJ. Zgodnie z jego treścią „studenci i doktoranci UJ mogą pobierać nagrania zajęć dydaktycznych i odtwarzać je we własnym zakresie, ale udostępnianie ich w Internecie stanowi naruszenie praw UniwersytetuWięcej oW sprawie korzystania z nagrań zajęć dydaktycznych[…]