INFORMACJE KATEDRALNE

Egzamin dla Studentów powtarzających kurs „Prawo administracyjne”

Uprzejmie informujemy, że egzamin dla Studentów Wszystkich Kierunków i Trybów powtarzających rok (kurs „Prawo administracyjne”) odbędzie się 24 stycznia 2024 r. (środa) pomiędzy godz. 8.00 a 20.00.  Egzamin ten zostanie przeprowadzony według takich samych zasad, jak obowiązywały w roku akademickim 2022/2023.  INSTRUKCJA przeprowadzenia tego egzaminu dostępna jest tu: Instrukcja dla Studentów w sprawie sposobu przeprowadzeniaWięcej oEgzamin dla Studentów powtarzających kurs „Prawo administracyjne”[…]

W sprawie korzystania z nagrań zajęć dydaktycznych

Informujemy o Komunikacie nr 37 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie: korzystania z nagrań zajęć dydaktycznych przez studentów i doktorantów UJ. Zgodnie z jego treścią „studenci i doktoranci UJ mogą pobierać nagrania zajęć dydaktycznych i odtwarzać je we własnym zakresie, ale udostępnianie ich w Internecie stanowi naruszenie praw UniwersytetuWięcej oW sprawie korzystania z nagrań zajęć dydaktycznych[…]