dr hab. Ewa Skorczyńska

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. Pani Ewa Skorczyńska (adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego) uchwałą Rady Dyscypliny Nauki Prawne uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne.