Polsko-francuskie spotkanie prawników – humanistów

Uprzejmie informujemy o interdyscyplinarnym spotkaniu – „IV ASSISES FRANCO-POLONAISES DU DROIT”, które zostało poświęcone m.in. kategorii dobra wspólnego i odbyło się w murach Université Panthéon-Sorbonne w dniach 7 i 8 kwietnia 2022 r. Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UJ, w tym Pan Profesor Wojciech Jakimowicz – referat De quelques conséquences de la détermination axiologique du droit administratif à travers la catégorie du bien commun („O niektórych konsekwencjach aksjologicznego zdeterminowania prawa administracyjnego kategorią dobra wspólnego”).

Zapraszamy do zapoznania się z programem i dodatkowymi informacjami: