Administracja w dobie pandemii. Nowe wyzwania

W dniach 11 – 13 maja 2022 r. odbyła się organizowana przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego konferencja naukowa „Administracja w dobie pandemii. Nowe wyzwania” (miejsce konferencji: Radymno). W jej ramach pracownicy Katedry Prawa Administracyjnego UJ wygłosili referaty:

– Pani Prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz pt. „Prawo administracyjne wobec szczególnie kwalifikowanych stanów faktycznych”,
– Pan Prof. dr hab. Piotr Dobosz pt. „Administracja uczelni w dobie pandemii – nowe wyzwania i sposoby ich rozwiązywania”,
– Pani Dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ pt. „Akty stanowienia i akty stosowania prawa w dobie pandemii”.

Niezależnie od wygłoszonego referatu Pani Prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz dwukrotnie uczestniczyła także w merytorycznej dyskusji.