Wykłady z prawa administracyjnego

terminy w roku akademickim 2023/2024

PRAWO stacjonarne
prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz
środa, godz. 8.00 – 9.30

s. Aula B, ul. Krupnicza 33A

PRAWO niestacjonarne
prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
sobota, godz. 14.45 – 17.00
według harmonogramu zjazdów

s. 218, ul. Olszewskiego 2

ADMINISTRACJA stacjonarna I stopnia
dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ
środa, godz. 9.45 – 11.15

s. Aula B, ul. Krupnicza 33A

Administracja niestacjonarna I stopnia
prof. dr hab. Piotr Dobosz
sobota, godz. 8.00 – 10.15
według harmonogramu zjazdów

s. 302, ul. Olszewskiego 2