Wykłady z prawa administracyjnego

terminy w roku akademickim 2021/2022

PRAWO stacjonarne
prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz
środa, godz. 8:00 – 9:30

online – zajęcia zdalne z wykorzystaniem Blackboard

PRAWO niestacjonarne
dr hab. Joanna Lemańska
sobota, godz. 14:45 – 17:00
według harmonogramu zjazdów

online – zajęcia zdalne z wykorzystaniem Blackboard

ADMINISTRACJA stacjonarna I stopnia
dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ
poniedziałek, godz. 12:15 – 13:45

online – zajęcia zdalne z wykorzystaniem Blackboard

Administracja niestacjonarna I stopnia
prof. dr hab. Piotr Dobosz
sobota, godz. 8:00 – 10:15
według harmonogramu zjazdów

online – zajęcia zdalne z wykorzystaniem MS Teams