XI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów

26 września 2020 r. odbyło się (tym razem w formule zdalnej) już XI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Przedmiotem obrad stała się „Aktualność pojęć prawa administracyjnego”. Prelegenci wystąpili w trzech panelach: O aktualności, O pojęciach, O prawie.
Planowane jest zebranie wszystkich referatów i głosów w dyskusji w monografii pokonferencyjnej.

fot. Joanna Człowiekowska