XIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów

W dniach 24 i 25 września odbyło się już XIII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów – tym razem organizowane w Krakowie w formule stacjonarnej. Wzięli w nim udział pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem obrad (odbywały się one w salach reprezentacyjnych WPiA UJ w Pałacu Larischa) stały się „Relacje pomiędzy sferą zewnętrzną i sferą wewnętrzną działań administracji publicznej”.

W Panelu I w dniu 24 września (moderator: prof. dr hab. Jerzy Supernat) zostały wygłoszone referaty:
dr hab. RENATA KUSIAK-WINTER (UWr) – Sfera wewnętrzna i zewnętrzna administracji z perspektywy celów neutralności klimatycznej
prof. dr hab. PIOTR DOBOSZ (UJ) – Więzi sfery zewnętrznej i wewnętrznej administracji publicznej
dr JOLANTA BEHR (UWr) – Rozporządzenia a zarządzenia (zakres normowania)
dr hab. JOANNA LEMAŃSKA (UJ) –
Załatwienie sprawy administracyjnej – rozważania z pogranicza sfery zewnętrznej i wewnętrznej działań administracji publicznej

W Panelu II w dniu 24 września (moderator: dr hab. Ewa Skorczyńska) zostały wygłoszone:
dr JUSTYNA MIELCZAREK-MIKOŁAJÓW (UWr) – Wpływ aktów prawa wewnętrznego na funkcjonowanie sfery zewnętrznej administracji publicznej
dr MARIUSZ KRAWCZYK (UJ) – Władztwo (intra)administracyjne w „zwarciu” pomiędzy tym, co wewnętrzne i zewnętrzne
mgr KATARZYNA KOWALCZYK (UWr) – Charakter prawny rozkazu personalnego w służbie wojskowej żołnierzy zawodowych w aspekcie rozważań nad relacją sfery wewnętrznej i zewnętrznej działania administracji publicznej
dr MARTA KISIELOWSKA (UJ) –
Prawo wewnętrzne a sądowa kontrola administracji publicznej

W Panelu III w dniu 25 września (moderator: dr hab. Renata Raszewska-Skałecka) pojawiły się wystąpienia:
mgr PAWEŁ MAJCZAK (UWr) – Stosunek między organem egzekucyjnym a wierzycielem jako stosunek wewnętrzny administracji publicznej
dr MARIUSZ OLEŚ (UJ) – Wpływ poleceń służbowych na przebieg i rezultat jurysdykcji administracyjnej
mgr KRYSTIAN SZPOTAŃSKI (UJ) – Ogłaszanie prawa administracyjnego
mgr ADAM KOZIEŃ (UJ) – Administracyjne kary pieniężne w wymiarze przestrzeni zewnętrznej oraz wewnętrznej funkcjonowania administracji publicznej

Planowana jest publikacja pokonferencyjna.