ZAPROSZENIE NA PROMOCJĘ KSIĄŻKI

Serdecznie zapraszamy na promocję książki: „Zdolność administracyjna państwa członkowskiego i kandydata do Unii Europejskiej. Pojęcie, przejawy i determinanty”, która odbędzie się 24 kwietnia 2024 r. (środa), godz. 10.30 czasu polskiego (11.30 czasu ukraińskiego) w sali Refektarz przy ul. Olszewskiego 2 (Collegium Wróblewskiego) w Krakowie.
W programie m.in. Słowo redaktorów i autorów o książce i współpracy polsko-ukraińskiej oraz projekcja filmu studentów ukraińskich o wojnie.

Monografia jest efektem współpracy naukowej zainicjowanej podczas Międzynarodowej Hybrydowej Konferencji „Zdolność administracyjna (rządowa i samorządowa) państwa członkowskiego i kandydata do Unii Europejskiej”, która odbyła się w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku w Krakowie.

Książka „Zdolność administracyjna państwa członkowskiego i kandydata do Unii Europejskiej” (red. Dmytro Dzvinchuk, Alina Khaletska, Vitalij Kovalchuk, Marek Mączyński, Ewa Skorczyńska) ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Praca dotyczy niezwykle ważnej i aktualnej kwestii, jaką stanowi zdolność administracyjna państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz zdolność administracyjna państwa-kandydata aspirującego do tego związku demokratycznych państw europejskich. W książce przedstawiono wielostronne spojrzenia na zdolność krajowej administracji publicznej, w jej wymiarze zarówno rządowym, jak i samorządowym, pod kątem wyzwań, jakie stawia administracji publicznej (państwa członkowskiego i państwa kandydata do UE) prawo europejskie oraz zdecentralizowany, sieciowy, wielopoziomowy i częściowo deterytorialny sposób wykonywania zadań publicznych, regulowanych prawem europejskim i krajowym. Niniejsza monografia należy do nielicznych – całościowych/kompletnych – opracowań we wskazanym zakresie”.
Z recenzji prof. Ewy Szewczyk