spacer

Kontakt
Historia katedry
Pracownicy i dyżury
-
Harmonogram
Sylabusy
Egzaminy
Informacje dla studentów
Informacje dla doktorantów
-
Zebrania katedry
Login
 
Egzaminy

 

 

Terminy egzaminów-sesja zimowa

„Postępowanie egzekucyjne sądowe” – dr Mariusz Sorysz

Przedtermin

10.01.2019, godz.19.00,s.13, ul. Grodzka 53

Sesja

31.01.2019, godz. 17.30, s.13, ul. Grodzka 53

Sesja poprawkowa

21.02.2019, godz.17.30, s.13, ul. Grodzka 53

 

„Postępowanie nieprocesowe” – dr Małgorzata Malczyk

Przedtermin

22.01.2019, godz. 14.30, s.13, ul. Grodzka 53

Sesja

29.01.2019, godz. 16.00, s.13, ul. Grodzka 53

05.02.2019, godz.16.00, ul. Grodzka 53

Sesja poprawkowa

18.02.2019, godz. 16.00, s.13, ul. Grodzka 53

22.02.2019,godz. 16.00, s.13, ul. Grodzka 53

 

 

 

 Terminy egzaminów-sesja letnia

 

Terminy egzaminów z przedmiotu „Postępowanie cywilne”

Przedterminy:

18.03.2019 (dla osób powtarzających przedmiot),godz.15.30,Aula A/B ul. Krupnicza 33A

20.05.2019 (dla osób posiadających zaliczenie z ćwiczeń)

godz. 16.30, Aula A/B, ul. Krupnicza 33A

Sesja letnia:

17.06.2019, godz. 17.00, Aula A/B, ul. Krupnicza 33A

24.06.2019, godz. 17.00, Aula A/B, ul. Krupnicza 33A

 Sesja poprawkowa:

03.09.2019, godz.17.00, Aula A/B, ul. Krupnicza 33A

10.09.2019, godz.17.00,Aula A/B, ul. Krupnicza 33A

 

 

 

     

   

   Zasady egzaminu z przedmiotu „Postępowanie cywilne”

1.Egzamin przeprowadzony jest wyłącznie w formie pisemnej.

2.Organizowanych jest 5 terminów : 1 przedtermin, 2 terminy w sesji letniej, 2 terminy w sesji poprawkowej.

3. Przewidziany jest termin egzaminu w marcu ( po uzyskaniu zgody Pani Dziekan na przeprowadzenie egzaminu w marcu) przeznaczony wyłącznie dla studentów powtarzających przedmiot. Osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć potwierdzenie powtarzania przedmiotu wydrukowane

 z systemu USOS.

4.Egzamin przedterminowy odbywa się nie wcześniej , niż miesiąc przed rozpoczęciem sesji letniej.

5.Do egzaminu przedterminowego mogą przystąpić wyłącznie studenci, którzy zdali pozytywnie kolokwium i uzyskali zaliczenie z ćwiczeń.

6.Studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń z poprzedniego roku będą mogli przystąpić do egzaminu w przedterminie , po uprzednim przepisaniu zaliczenia na rok bieżący oraz uzyskaniu oceny pozytywnej z kolokwium.

7.Terminy egzaminów są wspólne dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych.

8.Egzamin jest formie testowej (test wielokrotnego wyboru).

9.Test składa się z 21 pytań.

10.Egzamin trwa 21 minut .

11.Skala ocen:

12-13 pkt  dst

14-15 pkt +dst

16-17 pkt db

18-19 pkt +db

20-21 pkt bdb

12.Wyniki ogłoszone są w systemie USOS w terminie do 1 tygodnia od dnia egzaminu.

 


opracowanie strony: GRID+
spacer