spacer

Kontakt
Historia katedry
Pracownicy i dyżury
-
Harmonogram
Sylabusy
Egzaminy
Informacje dla studentów
Informacje dla doktorantów
-
Zebrania katedry
Login
 
Historia katedry

Kierownicy Katedry
 

Walenty Litwiński 1802 - 1853

 

Edward Fierich 1850 - 1888

 

Maurycy Fierich 1888 - 1892

 

Franciszek Ksawery Fierich 1892 - 1929

 

Stanisław Gołąb 1929 - 1948

 

Marian Waligórski 1948 - 1954

 

Władysław Siedlecki 1954 - 1981

 

 

Andrzej Miączyński 1981 - 1995
opracowanie strony: GRID+
spacer