spacer

Kontakt
Historia katedry
Pracownicy i dyżury
-
Harmonogram
Sylabusy
Egzaminy
Informacje dla studentów
Informacje dla doktorantów
-
Zebrania katedry
Login
Informacje na USOS:
Zapisy na egzaminy
Zapisy na zajęcia
Wyniki egzaminów
 
Informacje dla studentów

 

Seminaria z „Postępowania cywilnego” w roku akademickim 2019/2020

Seminarium IV roku, studia stacjonarne,

prowadzący: dr hab. Radosław Flejszar

– zapisy w sekretariacie oraz mailowo. Osoby zainteresowane proszone są o:

1) dostarczenie do sekretariatu Zakładu (p. 3) do 21 września wydruku z systemu USOS z informacją na temat oceny z prawa cywilnego i oceny z postępowania cywilnego (jeśli osoba zdawała ten przedmiot)

oraz o:

2) przesłanie na adres: skanu wydruku z systemu z informacją na temat oceny z prawa cywilnego i oceny z postępowania cywilnego (jeśli osoba zdawała ten przedmiot).

23 września będą ogłoszone na stronie Zakładu wyniki naboru. Do 24 września należy potwierdzić w sekretariacie chęć uczestnictwa. 25 września osoby przyjęte na seminarium będą wpisane do systemu USOS.

 

Seminarium IV roku, studia niestacjonarne,

prowadzący: prof. dr hab. S. Cieślak – zapisy poprzez system USOS  


Seminaria V roku, studia stacjonarne i niestacjonarne – zapisy poprzez system USOS


 

  

Szanowni Państwo,

 w związku z wejściem w życie - z dniem 21 sierpnia 
2019 r. -  części przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1469) informuję, że na egzaminach z Postępowania cywilego we wrześniu będzie obowiązywał aktualny stan prawny, tj. stan uwzględniający wyłącznie te zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, które weszły w życie przed dniem egzaminu
Na egzaminach nie będą więc obowiązywać najważniejsze zmiany ustawy procesowej, które wejdą w życie z dniem 7 listopada 2019 r. i którym poświęcony został w przeważającej części mój ostatni wykład z Postępowania cywilnego w czerwcu b.r.

Z poważaniem

Radosław Flejszar

 

 

 

 

 

 

 

 Szanowni Państwo,

termin ogladania prac z 24.06-środa, 26.06,godz.16.00, s.14, ul. Grodzka 53

Terminy egzaminów magisterskich w roku akademickim 2018/2019:

18.06.2019, godz. 12.00

09.07.2019, godz. 12.00 

10.09.2019, godz. 12.00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowanie strony: GRID+
spacer