spacer

Kontakt
Historia katedry
Pracownicy i dyżury
-
Harmonogram
Sylabusy
Egzaminy
Informacje dla studentów
Informacje dla doktorantów
-
Zebrania katedry
Login
 
Informacje dla doktorant�w

 

  

Szanowni Państwo,

 

Zapraszam na Seminarium, na którym Pan dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt. „Model nieważności w cywilnym prawie procesowym – od nieważności ex lege do instrumentu zaskarżalności”.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. (wtorek)    o godz. 18.00 przy ul. Grodzkiej 53 - sala nr 6.

 

dr hab. Radosław Flejszar

 

 

 

 

opracowanie strony: GRID+
spacer