Dyżur Prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego

Uprzejmie informuję, że najbliższe dyżury  Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędą się

20 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                      godz.  11.00 – 12.00

21 listopada  2017 r.    (wtorek)                                                   godz.   9.00 – 10.00

 

Seminarium IV r. 

20 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                      godz.  16.30 – 18.00

Seminarium V r.

20 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                      godz.  18.00 – 19.30

 

Konsultacje dla seminarzystów IV i V roku (po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

20 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                       godz.    9.00   – 11.00

21 listopada  2017 r.    (wtorek)                                                    godz.    9.00 – 10.00

 

Uprzejmie informuję, że najbliższe dyżury  Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędą się

4 listopada  2017 r.    (sobota)                                           godz.  18.00 – 19.00

6 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                   godz.  11.00 – 12.00

 

Seminarium IV r. 

6 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                   godz.  16.30 – 18.00

Seminarium V r.

6 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                                   godz.  18.00 – 19.30

 

Konsultacje dla seminarzystów IV i V roku (po uprzednim uzgodnieniu mailowym)

5 listopada  2017 r.    (niedziela)                                   godz.  10.00 – 11.00

6 listopada  2017 r.    (poniedziałek)                              godz.    9.00   – 11.00

7 listopada  2017 r.    (wtorek)                                      godz.    9.00 – 10.00

Ogłoszenie w sprawie zajęć z prawa finansowego – PRAWO STACJONARNE

O g ł o s z e n i e
dla studentów  III, IV i V roku stacjonarnych studiów prawniczych
w sprawie wykładu, ćwiczeń i seminarium z prawa finansowego

Uprzejmie informuję, że Zakład Prawa Finansowego UJ będzie prowadził w roku akademickim 2017/2018  wykład, ćwiczenia i seminaria z prawa finansowego. Prawo finansowe należy do grupy przedmiotów podstawowych. Warunkiem podjęcia studiów w zakresie prawa finansowego jest złożenie egzaminu z pierwszej części prawa cywilnego lub z prawa administracyjnego.

Informacja o prowadzonych wykładach, ćwiczeniach i seminariach z prawa finansowego znajduje się na podstronie ZAJĘCIA.

Ogłoszenie w sprawie zajęć z prawa finansowego – ADMINISTRACJA STACJONARNA

O g ł o s z e n i e
dla studentów  administracji stacjonarnej
w sprawie wykładu, ćwiczeń i seminariów z prawa finansowego

Uprzejmie informujemy, że Zakład Prawa Finansowego UJ będzie prowadził w roku akademickim 2017/2018  wykład, ćwiczenia, seminaria z finansów publicznych i prawa finansowego dla studentów administracji stacjonarnej.

Szczegółowa informacja o prowadzonych wykładach, ćwiczeniach i seminariach z finansów publicznych i prawa finansowego znajduje się na podstronie ZAJĘCIA.

Dyżur i seminaria Prof.B.Brzezińskiego

Uprzejmie informuję, że najbliższy dyżur  Pana prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbędą się

19 maja  2017 r.    (piątek)                                           godz.  13.00 – 14.00

 

Seminarium IV r. 

19 maja  2017 r.    (piątek)                                           godz.  14.00 – 15.30

Seminarium V r.

19 maja  2017 r.    (piątek)                                           godz.  15.30 – 17.00

Konsultacje dla seminarzystów IV i V roku:

18 maja  2017 r.    (czwartek)                                       godz.  18.00 – 19.00

19 maja  2017 r.    (piątek)                                           godz.   9.00  – 10.00