Ogłoszenie w sprawie zajęć z prawa finansowego – ADMINISTRACJA STACJONARNA

O g ł o s z e n i e
dla studentów  administracji stacjonarnej
w sprawie wykładu, ćwiczeń i seminariów z prawa finansowego

Uprzejmie informujemy, że Zakład Prawa Finansowego UJ będzie prowadził w roku akademickim 2017/2018  wykład, ćwiczenia, seminaria z finansów publicznych i prawa finansowego dla studentów administracji stacjonarnej.

Szczegółowa informacja o prowadzonych wykładach, ćwiczeniach i seminariach z finansów publicznych i prawa finansowego znajduje się na podstronie ZAJĘCIA.

Posted in Ogłoszenia.