Egzaminy z przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe na kierunku Administracja stacjonarna w roku akademickim 2019/2020

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2019/2020 egzaminy z przedmiotu Finanse publiczne i prawo finansowe  odbędą się wyłącznie w formie ustnej. Egzamin zostanie przeprowadzony przy użyciu aplikacji Microsoft Teams. Szczegółowe warunki przeprowadzenia takiego egzaminu zostały określone w zarządzeniu nr 2/2020 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UJ w sprawie przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych. Zarządzenie to, jak i inne szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów w sposób zdalny są dostępne na stronie wpia.uj.edu.pl/nauczanienaodleglosc/sesja-egzaminacyjna

Egzaminy będą przeprowadzane w następujących dniach i godzinach:

26 maja 2020 r. godz.12.00 – 18.00

27 maja 2020 r. godz. 12.00 – 18.00

28 maja 2020 r. godz.12.00 – 18.00

29 maja 2020 r. godz. 12.00 – 18.00

16 czerwca 2020 r. godz. 12.00 – 18.00

8 września 2020 r. godz. 12.00 – 18.00

W celu przystąpienia do egzaminu należy dokonać rejestracji w systemie USOS.

Posted in Ogłoszenia.