Zajęcia dydaktyczne prowadzone w roku akad. 2019/20

PRAWO STACJONARNE (III, IV, V rok studiów)

Uprzejmie informuję, że Zakład Prawa Finansowego UJ będzie prowadził w roku akademickim 2019/2010 wykład, ćwiczenia i seminaria z prawa finansowego. Prawo finansowe należy do grupy przedmiotów podstawowych. Warunkiem podjęcia studiów w zakresie prawa finansowego jest złożenie egzaminu z pierwszej części prawa cywilnego lub z prawa administracyjnego.

Wykład z prawa finansowego będzie prowadzony w semestrze zimowym i letnim, w łącznym wymiarze 60 godzin, we wtorki  w godz. 18.30 – 20.00 w Auli A + B, ul. Krupnicza 33 a.

Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 8 października 2019 r.

Ćwiczenia z prawa finansowego będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim w łącznym wymiarze 60 godz. (2 godz. tygodniowo) w następujących terminach:

poniedziałek I dr Paweł Kryczko godz. 13.15 – 14.45 s.314 ul.Olszewskiego 2
środa II dr Paweł Kryczko godz. 9.45 – 11.15 s.302 ul.Olszewskiego 2
środa III dr Paweł Kryczko godz. 11.30 – 13.00 s.314 ul.Olszewskiego 2
środa IV dr Paweł Kryczko godz. 13.15 – 14.45 s.314 ul.Olszewskiego 2
czwartek V dr Jowita  Pustuł godz. 9.45 – 11.15 s.314 ul.Olszewskiego 2
czwartek VI dr Jowita Pustuł godz. 11.30 – 13.00 s.315 ul.Olszewskiego 2
czwartek VII dr Jowita Pustuł godz. 16.45 – 18.15 s.314 ul.Olszewskiego 2

Ćwiczenia rozpoczną się od dnia 7 października 2019 r.
Zgłoszenia na ćwiczenia z prawa finansowego będą przyjmowane  w systemie USOS.

Seminarium magisterskie z prawa finansowego dla studentów V  roku prowadzone przez prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego odbywać się będzie według ustalonego ze studentami harmonogramu.

Seminarium magisterskie z prawa finansowego dla studentów V roku prowadzone przez Prof. dr hab. Adama Nitę odbywać się będzie we wtorki o godz. 16.45–18.15 w sali 114. ul. Olszewskiego 2. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 8 października 2019r.

Seminarium z prawa finansowego dla studentów IV roku prowadzone przez Prof. dr hab. Adama Nitę odbywać się będzie we wtorki w godz. 15.00 – 16.30 w s.114, ul. Olszewskiego 2. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 8 października 2019r.

Zapisy na seminarium będą przyjmowane w systemie USOS.


ADMINISTRACJA STACJONARNA

Uprzejmie informuję, że Zakład Prawa Finansowego UJ będzie prowadził w roku akademickim 2019/2020 wykład, ćwiczenia, seminaria z finansów publicznych i prawa finansowego.

Wykład z finansów publicznych i prawa finansowego będzie prowadzony w semestrze letnim i zimowym, w łącznym wymiarze 60 godzin, we wtorki w godz. 12.30 – 14.00 w s. 219, ul. Olszewskiego 2.

Pierwszy wykład odbędzie się w dniu 8 października 2019 r.

Ćwiczenia z finansów publicznych i prawa finansowego będą prowadzone w semestrze zimowym i letnim w łącznym wymiarze 60 godz.  w następujących terminach:

czwartek dr Anna Dumas godz. 8.00 – 9.30 s. 13, ul. Olszewskiego 2
czwartek mgr Wiktor Podsiadło godz. 18.30 – 20.00 s. 314, ul. Olszewskiego 2

Ćwiczenia rozpoczną się w dniu 10 października 2019 r.
Zgłoszenia na ćwiczenia  będą przyjmowane za pośrednictwem internetu w systemie USOS.

Seminarium dla studentów I roku administracji II stopnia prowadzone przez dr Jerzego Serwackiego odbywać się będzie w środy, godz. 11.30 – 13.00. w s.115, ul. Olszewskiego 2. Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 9 października 2019 r.

Seminarium magisterskie dla studentów II roku administracji II stopnia prowadzone przez dr Jerzego Serwackiego odbywać się będzie we wtorki w godz. 14.15 – 15.45 w s. 115 ul. Olszewskiego 2, Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 8 października 2019 r.