Uniwersystet Jagielloński
STRONA ARCHIWALNA
NOWA STRONA KATEDRY ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM https://ppg.wpia.uj.edu.pl/
 
Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej, publicznego prawa gospodarczego oraz przedmiotów prawniczych dotyczących gałęzi prawa mających bezpośredni wpływ na sytuację gospodarki, takich jak ład korporacyjny, prawo zamówień publicznych czy międzynarodowe prawo upadłościowe. Bliższe szczegóły są dostępne w zakładkach dotyczących poszczególnych przedmiotów oraz w systemie USOS. Pracownicy Katedry prowadzą badania z zakresu m.in. prawa spółek, publicznego prawa gospodarczego, prawa upadłościowego, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych, jak również dotyczące historii gospodarczej Polski.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Tadeusz Włudyka. Pracownikami Katedry są również dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ, dr hab. Tomasz Długosz, dr hab. Artur Żurawik, dr Marcin Smaga, dr Paweł Woroniecki, dr Marek Porzycki, dr Michał Biliński i mgr Mateusz Winiarz.