Uniwersystet Jagielloński
Katedra Polityki Gospodarczej prowadzi zajęcia z zakresu ekonomii, polityki gospodarczej oraz przedmiotów prawniczych dotyczących gałęzi prawa mających bezpośredni wpływ na sytuację gospodarki, takich jak ład korporacyjny, prawo zamówień publicznych czy międzynarodowe prawo upadłościowe. Bliższe szczegóły są dostępne w zakładkach dotyczących poszczególnych przedmiotów oraz w systemie USOS. Pracownicy Katedry prowadzą badania z zakresu m.in. prawa spółek, prawa upadłościowego, prawa zamówień publicznych oraz finansów publicznych, jak również dotyczące historii gospodarczej Polski.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Tadeusz Włudyka. Pracownikami Katedry są również dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ, dr Marcin Smaga, dr Paweł Woroniecki i dr Marek Porzycki.