Uniwersystet Jagielloński

Biblioteka Correcty to seria wydawnicza, w ramach której wydawane są monografie, zbiory orzecznictwa i opracowania praktyczne.

Dotychczas ukazały się:

tom Iurisprudentia 1 – zbiór orzecznictwa w zakresie dyscypliny finansów publicznych opracowany przez A. Sobierajską zawierający 24 orzeczenia Regionalnych i Głównej Komisji Orzekających oraz wyroki WSA w Warszawie (ISBN 83-89013-15-0).

Cena: 62 zł

tom Iurisprudentia 2 – Nowelizacja prawa zamówień publicznych – zawiera ustawę Prawo zamówień publicznych ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. oraz tabele porównawcze przepisów ustawy przed i po nowelizacji (D. Studencki, M. Smaga) – ISBN 838901318-5, ss. 549)

Cena: 41 zł

tom Debuts 1 – zbiór pięciu prac wydanych pod wspólnym tytułem „Państwo i rynek. Szkice ekonomiczne” (red. M. Smaga, ISBN 83-89013-16-9, ss. 146) zawierający następujące prace:

1. M. Ćwiertniak, Wyższe wykształcenie jako czynnik wpływający na sytuację na rynku pracy

2. E. Drąg, System podatkowy Księstwa Monako

3. S. Łopata, Teoria perspektywy Daniela Kahnemana

4. B. Siatkovska, Wprowadzenie euro na Litwie

5. K. Wiktor, Leki sieroce jako przykład niesprawności rynku

Cena – 22 zł

Powyższe publikacje można kupić w E. P. Kopacz Księgarnia prawnicza, ul. Bracka 12, tel. 12 430 19 85 lub zamówić mailowo – correcta(at)krakow.rio.gov.pl