Uniwersystet Jagielloński

Warsztaty licencjackie dr Marcin Smaga

wtorek godz. 17.00 – 18.30 pok. 109 ul. Bracka 12

 

 

Inspiracją w poszukiwaniach tematu pracy licencjackiej może być m.in.:

George A. Akerlof. Robert J. Shiller, Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa.

Richard Thaler, Cass Sunstein Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia

Nassim Nicholas Taleb, Czarny Łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń

Steven D. Levitt, Stephen J. Dubner, Freakonomia

Gary S. Becker, Richard A. Posner, Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego

Elinor Ostrom, Dysponowanie wspólnymi zasobami

Daniel Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym

 

Problematyka:

1. Gospodarcze funkcje państwa

2. Teoria wyboru publicznego

3. Interwencja państwa w gospodarkę

4. Nieefektywności rynku

5. Optimum konsumenta

6. Równowaga Nasha

7. Struktury rynkowe

8. Teoria przedsiębiorstwa

9. Bezrobocie

10. Inflacja

11. Budżet państwa

 

 

Literatura:

Jan Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2006

Renata Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2010

Cezary Kalita, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych, Warszawa 2011

Franciszek Bereźnicki, Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Kraków 2011

Maria Węglińska, Jak pisać pracę magisterską?, Kraków 2010

K. Kwaśniewska, Jak pisać prace dyplomowe?, Bydgoszcz 2010

T. Włudyka, M. Smaga (red.), Instytucje gospodarki rynkowej

J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego