Uniwersystet Jagielloński

Kierunek: Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Egzamin:

 

Konspekty zajęć – ćwiczenia:

1. Wstęp historyczny – wybrane najważniejsze nurty z historii doktryn ekonomicznych 

2. Podmioty gospodarki rynkowej – przedsiębiorcy

3. Wprowadzenie do rynku kapitałowego

4. Pieniądz, system bankowy, system płatniczy

5. Bank centralny i polityka pieniężna. Inflacja.

6. Waluta

Poszczególne konspekty odpowiadają blokom tematycznym, a nie pojedynczym zajęciom. 

 

Lektura obowiązkowa do ćwiczeń:

T. Włudyka, M. Smaga (red.), Instytucje gospodarki rynkowej, wyd. 3, Warszawa 2018

rozdz. 2. Historia

rozdz. 11.2. Pieniądz jako przedmiot polityki pieniężnej

rozdz. 11. 3. Inflacja i deflacja

rozdz. 11.4. Funkcje banku centralnego. Narodowy Bank Polski jako kreator polityki pieniężnej w Polsce

rozdz. 12. Waluta

rozdz. 15. Rynek finansowy i kapitałowy

rozdz. 16.1. Pojęcie i cele prywatyzacji oraz polityki właścicielskiej

rozdz. 16.2. Rodzaje polityki prywatyzacyjnej

rozdz. 17.1. Handel międzynarodowy – pojęcie i rodzaje

rozdz. 17.2. Przyczyny istnienia międzynarodowej wymiany handlowej – teorie handlu zagranicznego

Pytania egzaminacyjne z części ćwiczeniowej będą obejmowały materiał z wymienionych powyżej rozdziałów podręcznika ORAZ materiał omówiony na ćwiczeniach wg konspektów umieszczanych na stronie internetowej przedmiotu.