Uniwersystet Jagielloński

Kierunek          ADMINISTRACJA STACJONARNA I NIESTACJONARNA

Wykładowca:   dr Marcin Smaga

Forma egzaminu

Egzamin odbywa się WYŁĄCZNIE w formie pisemnej. Obejmuje problematykę wykładów i ćwiczeń.

Egzamin składa się z trzech części: test wielokrotnego wyboru (5 pytań), 5 pojęć do zdefiniowania, krótki esej na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Czas trwania egzaminu –  90 minut.

Skala ocen:

Ilość punktów Ocena
  0-14 2.0
15-17 3.0
18-20 3.5
21-24 4.0
25-27 4.5
28-30 5.0

Terminy egzaminów: usos

Przedtermin: –  dla osób zakwalifikowanych na ćwiczeniach – 

NIE ISTNIEJE JAKAKOLWIEK MOŻLIWOŚĆ PRZEPISANIA OCENY Z EGZAMINU Z WYJĄTKIEM EGZAMINU ZDAWANEGO Z TEGO SAMEGO PRZEDMIOTU W KATEDRZE POLITYKI GOSPODARCZEJ UJ! W SZCZEGÓLNOŚCI DESYGNATEM NAZWY „TEN SAM PRZEDMIOT” NIE JEST „POLITYKA GOSPODARCZA”

 

MATERIAŁY:

Wykład:

Sylabus- studia stacjonarne

Sylabus- studia niestacjonarne

Wykład 1

            Ksenofont, Ekonomik

           Antoine Montchrétien, Traité de l’oeconomie politique

           Adam Smith, Badanie nad naturą i przyczynami bogactwa narodów

           Mieczysław Bochenek, Ekonomia polityczna, 1885

          O szkole krakowskiej

Wykład 2

Wykład 3

Równowaga Nasha?

Wykład 4 Równowaga konsumenta

Prof. Jesus Huerta de Soto o użyteczności

Wykład 5 Równowaga przedsiębiorstwa

Wykład 6 Wartość, popyt, podaż, równowaga rynkowa

                Gospodarstwa domowe w 2017 roku

Wykład 7 Struktury rynkowe, koncentracja produkcji

Wykład 8 Państwo w gospodarce

                Georg A. Akerlof, The Market for „Lemons”

                 Elinor Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action

Wykład 9 System ekonomiczny

Wykład 10 Produkt krajowy brutto

Wykład 11 Równowaga makroekonomiczna

                 Lord J. M. Keynes v. F. A. von Hayek

                 Lord J. M. Keynes v. F. A. von Hayek runda II

                Tadeusz Kowalik, MICHAŁ KALECKI, KIM BYŁ, JAKIM GO ZNAŁEM I PODZIWIAŁEM

Wykład 12  Wzrost gospodarczy; cykl koniunkturalny

Wykład 13  Budżet i polityka fiskalna

Wykład 14  Pieniądz, polityka monetarna, inflacja

                  Jak bank kreuje pieniądz (czyli z pustego Salomon nie naleje ale bank komercyjny i owszem)

Wykład 15  Praca, bezrobocie, rynek pracy

Strony internetowe:

KhanAcademyPolska

Tima Harforda

O ekonomii inaczej

Ćwiczenia:

Problematyka ćwiczeń

Bloki tematyczne:

Temat 1 – najważniejsze nurty w historii doktryn ekonomicznych

Temat 2 – podmioty gospodarki rynkowej

Temat 3 – rynek kapitałowy

Temat 4 – pieniądz, rozliczenia pieniężne i system bankowy

Temat 5 – waluta, kurs walutowy, polityka walutowa. Unia walutowa w Europie

Temat 6 – Ochrona konkurencji

Polecane strony internetowe:

Portal edukacji ekonomicznej NBP

NBPortal – Zbiory wiedzy

The Economist 

The Economist – edukacyjna część portalu

Wywiad z Miltonem Friedmanem