Uniwersystet Jagielloński

Kierunek Prawo, studia stacjonarne

Wykładowca: Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

                          dr Marcin Smaga

 

Prezentacja 1 – M. Smaga

 Prezentacja 2 – M. Smaga

               Georg A. Akerlof, The Market for „Lemons”

                 Elinor Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action

 Dobra niepożądane i struktury rynkowe – M. Smaga 

 PKB i cykl koniunkturalny – M. Smaga 

Wielki kryzys i modele równowagi ogólnej

Prezentacja 5 – M Smaga

Prof. T. Włudyka, Transformacja ustrojowa a myśl ordoliberalna

 

Kierunek Prawo, studia niestacjonarne

Wykładowca: dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

II semestr

Materiały do zajęć (wykład 2019/20):

część I Polityka_Gosp_1

część II Polityka_Gosp_2

część III Polityka Gosp 3

 

 

Kierunek Administracja, studia stacjonarne i niestacjonarne

Wykładowca: dr Marek Porzycki

 

Podstawowa lektura:

T. Włudyka, M. Smaga (red.), Instytucje gospodarki rynkowej, WoltersKluwer 2018