Uniwersystet Jagielloński

Kierunek: Kosmetologia

Prowadzący: dr Paweł Woroniecki

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się wykaz zagadnień omawianych na wykładzie. Wykaz ten będzie cyklicznie aktualizowany.

1. Ekonomia – pojęcie i historia

2. Działalność gospodarcza i formy jej wykonywania

3. Planowanie i finansowanie działalności przez podmioty gospodarcze

4. Prawne uwarunkowania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

5. System pieniężny i podstawowe wiadomości na temat rynku kapitałowego

6. Elementy polskiego prawa podatkowego

7. Kurs walutowy i konkurencja

8._Prawo_autorskie_i_własność_przemysłowa

Terminy egzaminów (Kosmetologia stacjonarna i niestacjonarna): 

19.06.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9

23.06.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9

26.06.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9

4.09.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9

8.09.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9

11.09.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9