Uniwersystet Jagielloński

Kierunek          ANALITYKA MEDYCZNA

Wykładowca:   dr Paweł Woroniecki

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się wykaz regulacji prawnych obowiązujących do zaliczenia z przedmiotu ,,Prawo medyczne”.

Regulacje_prawne

Terminy zaliczeń:

19.06.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9

23.06.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9

26.06.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9

4.09.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9

8.09.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9

11.09.2018 r., godz. 11:00-11:40, s. 109, ul. Medyczna 9