Uniwersystet Jagielloński

Prezentacje 2017

Opis systemu zamówień publicznych

Zasady zamówień publicznych

Opis przedmiotu zamówienia

Wartość zamówienia

Kryteria oceny ofert

Warunki podmiotowe

Źródła prawa – linki do stron Urzędu Zamówień Publicznych

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Rozporządzenie w sprawie dokumentów

Materiały dydaktyczne

 

 

 

 

Kierunek          PRAWO STACJONARNE – warsztaty

Wykładowca:   dr Marcin Smaga

 

Zaliczenie: SIWZ do uzupełnienia lub odwołanie do przygotowania

Szczegóły – usos

 

Polecane strony internetowe:

Urząd Zamówień Publicznych

W szponach zamówień

Księgozbiór PARP – poradniki dotyczące zamówień publicznych