Uniwersystet Jagielloński

Prezentacje 2017

Opis systemu zamówień publicznych

Zasady zamówień publicznych

Opis przedmiotu zamówienia

Wartość zamówienia

Kryteria oceny ofert

Warunki podmiotowe

Źródła prawa – linki do stron Urzędu Zamówień Publicznych

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Rozporządzenie w sprawie dokumentów

Materiały dydaktyczne

Przykładowe ogłoszenie o zamówieniu

Przykładowe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przykładowa SIWZ

Wzór protokołu

 

Kierunek          PRAWO NIESTACJONARNE

Wykładowca:   dr Marcin Smaga

 Terminy egzaminów /zapisy w usos/: Zapisy na egzamin odbywają się wyłącznie w formie elektronicznej przy pomocy systemu USOS.

Test jednokrotnego wyboru

Przedtermin – bez tzw. konsekwencji -

 Skala ocen:

Liczba prawidłowych odpowiedzi Ocena
  0-14 2.0
15-17 3.0
18-19 3.5
20-24 4.0
25-27 4.5
28-30 5.0

Sylabus

Kierunek          PRAWO STACJONARNE/ADMINISTRACJA STACJONARNA – warsztaty

Wykładowca:   dr Marcin Smaga

 

Zaliczenie: SIWZ do uzupełnienia lub odwołanie do przygotowania

Szczegóły – usos

 

Polecane strony internetowe:

Urząd Zamówień Publicznych

W szponach zamówień

Księgozbiór PARP – poradniki dotyczące zamówień publicznych