Uniwersystet Jagielloński

STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE

dr Marcin Smaga

Forma zaliczenia

Test składający się z 15 pytań jednokrotnego wyboru (po 1 pkt) i jednego zadania (5 pkt).

Terminy egzaminu: 11 czerwca 2019r. godz. 16.45

 

Materiały do zajęć

Przewodnik po MSR

ustawa o rachunkowości

Zasady, techniki i formy księgowości

Bilans

Rachunek zysków i strat

Wskaźniki finansowe

Niewypłacalność

 

Analiza FOR – Karolina Kartus, Upadłość w Polsce jest rzadko wykorzystywanym narzędziem

COFACE POLAND, Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2012 roku

COFACE POLAND, Raport Coface nt. upadłości firm w Polsce w 2014 roku

Joanna Kisielińska, Adam Waszkowski, Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, Ekonomika i Organizacja Rolnictwa 2010, nr 82

wyrok SA w Łodzi sygn.  akt I ACa 1370/13