Uniwersystet Jagielloński

SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE: Ekonomia sektora publicznego /Polityka gospodarcza/

Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

Kierunek PRAWO – IV rok st. stacjonarne i niestacjonarne: poniedziałek godz. 10:00 pok. 110

Kierunek PRAWO – V rok st. stacjonarne i niestacjonarne: poniedziałek godz. 12:15 pok. 110

Kierunek ADMINISTRACJA SUM I i II roku: wtorek godz. 10:00-11:30 pok. 110

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

kierunek: Administracja SUM

 

I rok

Prawo zamówień publicznych

dr Marcin Smaga

 

II rok

Polityka gospodarcza

dr hab. Krzysztof Oplustil